Game no. 12Youth Championship of Arkhangelsk region
Podyuga Russia, July 2017

Black: Simanovskaia Anastasia0     55 mins

White:

Serebryannikova Darya1     57 mins
Round 4, i6, -, 5a=-, Soosyrv-8 rule, Info: --    Comments (0)

Published by Irina Metreveli 2017-07-27 06:59:49