Game no. 2Youth Championship of Konoshsky region
Podyuga Russia, December 2017

Black: Shestakova Valeria1     3 mins

White:

Buslakova Anastasja0     3 mins
Round 2, i7, -, 5a=11,13, Soosyrv-8 rule, Info: --    Comments (0)

Published by Irina Metreveli 2017-12-18 13:46:03