Game no. 18Youth Championship of Konoshsky region
Podyuga Russia, December 2017

Black: Mezhenkov Dmitry1     4 mins

White:

Simanovskaia Anastasia0     11 mins
Round 4, i3, -, 5a=i7, Soosyrv-8 rule, Info: --    Comments (0)

Published by Irina Metreveli 2017-12-20 09:12:13