Game no. 8Youth Championship of Arkhangelsk region
Podyuga Russia, July 2018

Black: Buslakova Anastasja0     55 mins

White:

Noskov Pavel1     57 mins
Round 6, i6, -, 5a=-, Taraguchi rule, Info: -----    Comments (0)

Published by Evgeny Sumarokov 2018-07-19 11:45:06