Game no. 3Youth Championship of Arkhangelsk region
Podyuga Russia, July 2018

Black: Simanovskaia Anastasia1     56 mins

White:

Pavlovskiy Egor0     55 mins
Round 8, i6, -, 5a=-, Taraguchi rule, Info: -----    Comments (0)

Published by Evgeny Sumarokov 2018-07-20 11:41:19