Game no. 4Chinese National Team Championship 2019, Women Group
Guangzhou China, May 2019

Black: Xiao Huifang1     51 mins

White:

Liu Yuxu0     57 mins
Round 7, i7, -, 5a=6,9,h9,g8, Yamaguchi rule    Comments (0)

Published by Tianyi Hao, using Renlib software.
Created: 2019-05-14 17:47:38