Game no. 2Nizhny Novgorod region open championship
Nizhny Novgorod Russia, July 2019

Black: Kondakov Ilya1     1 mins

White:

Lavrik-Karmazin Maksim0     1 mins
Round 1, d1, R, 5a=7, 8, 12, 27, Soosyrv-8 rule, Info: -, +    Comments (0)

Published by Alexey Skuridin, using Renlib software.
Created: 2019-07-27 00:23:37