Game no. 1Nizhny Novgorod region open championship
Nizhny Novgorod Russia, July 2019

Black: Tolstoguzova Daria0     8 mins

White:

Kondakov Ilya1     2 mins
Round 8, i4, -, 5a=7,9,10,34,39, Soosyrv-8 rule    Comments (0)

Published by Taisia Sadova, using Renlib software.
Created: 2019-08-09 09:24:47