Game no. 15Tieliang Cup 2019 Renju Tournament
Beijing China, August 2019

Black: Wang Miao0.5     22 mins

White:

Cao Xueyu0.5     19 mins
Round 4, R, LianHuan-5 rule, Info: B:34,5; W:12,6    Comments (0)

Published by Lijing Sun 2019-09-06 10:38:36