Game no. 12Youth Championship of Konoshky region
Konosha Russia, March 2020

Black: Volskaya Darya0     38 mins

White:

Buslakova Anastasja1     33 mins
Round H22, i1, -, 5a=-, Taraguchi-10 rule, Info: +-+--    Comments (0)

Published by Irina Metreveli 2020-03-23 10:00:18