Game no. 1Nizhny Novgorod region open on-line tournament
Nizhny Novgorod Russia, July 2020

Black: Sinjavsky Evgeny1     

White:

Barinov Rendom0     
Round 2, d3, -, Tarannikov rule    Comments (0)

Published by Alexey Skuridin 2020-07-24 13:52:49