Game no. 2Nizhny Novgorod region open on-line tournament
Nizhny Novgorod Russia, July 2020

Black: Pinsky Alexander0     

White:

Tonchilo Konstantin1     
Round 3, i9, R, Tarannikov rule    Comments (0)

Published by Alexey Skuridin 2020-07-25 17:26:06