Tournaments

7th All Japan Championship  |  Games (72)
Japan, Tokyo, January 2012 (01-28 - 01-29), Yamaguchi rule

PlParticipant123456PtsCoef
1Nakamura Shigeru8 116 13 12 17 16 16.022.5
2Oosumi Yuuki13 14 112 11 05 19 15.023.5
3Nakayama Tomoharu14 16 11 07 1/216 1/211 14.022.0
4Kudomi Takahiro20 12 010 019 118 17 14.018.0
5Mitsumori Masao22 17 014 116 12 017 14.017.5
6Ono Takayuki25 13 023 112 111 11 04.017.0
7Iio Yoshihiro10 15 111 13 1/21 04 03.524.5
8Kamiya Shunsuke1 019 19 1/217 014 116 13.519.5
9Okabe Hiroshi21 112 08 1/213 117 12 03.519.0
10Tada Ayako7 022 14 111 012 1/218 13.516.5
11Sakamoto Hirouji15 117 17 010 16 03 03.020.5
12Isobe Taizan23 19 12 06 010 1/213 1/23.020.0
13Fukui Nobuhiro2 020 117 1/29 021 112 1/23.018.0
14Kobayashi Koichi3 025 15 023 18 020 13.014.5
15Kon Akira11 018 021 124 022 119 13.011.0
16Ishitani Shinichi19 11 018 15 03 1/28 02.521.5
17Tamada Yoichi18 111 013 1/28 19 05 02.519.0
18Kubo Izumi17 015 116 020 14 010 02.017.5
19Gakumazawa Hideaki16 08 022 14 023 115 02.015.0
20Kato Yasuhiro4 013 025 118 024 114 02.013.0
21Miyoshi Takeo9 023 015 022 113 024 12.012.5
22Suzuki Rin5 010 019 021 015 023 11.015.5
23Fujikawa Masaki12 021 16 014 019 022 01.015.0
24Maruta Hiroki - - -15 120 021 01.07.0
25Matsuoka Teruo6 014 020 0 - - -0.09.0