Tournaments

4th China Open Tournament
China, Tianjin, June 2013 (06-10 - 06-12), Yamaguchi rule

Tournament Table
http://www.iwzq.com/ShowPost.asp?ThreadID=19685

Men Group
1.Lan Zhiren 6.5
2.Cao Dong 6
3.Huang Shengming 5

Women Group
1.Wang Qingqing 7
2.Jian Yongxuan(ORC Laney) 6
3.Wang Yelin 4.5