Tournaments

21st Nizhny Novgorod Championship  |  Games (21)
Russia, Nizhny Novgorod, December 2006 (11-25 - 12-23), RIF rule

1. Skuridin Alexey  9 points
2. Karasyov Maxim   8 points
3. Berezin Roman    6 points
4. Gorokhov Dmitry  4,5 points
5. Gorokhov Nikita  3,5 points
6. Sobolev Pavel     3 points
7. Kareev Vladislav  3 points (out)
8. Grishnin Stepan   2 points (out)
9. Sorokin Anton     1 point (out)
10. Kareeva Yevgenia 0.  (out)

PlParticipant12345678910Pts
1Gorohov Nikita1+001+004.5
2Sorokin Anton0------101
3Kareyeva Yevgenia--0---0-00
4Karasyov Maxim1+1+110118
5Kareyev Vladislav1+--1----3
6Sobolev Pavel0++0000013
7Grishnin Stepan-+-0-1--13
8Skuridin Alexey1+11+1+119
9Berezin Roman10+0+1+016
10Gorohov Dmitry110+00003.5