Tournaments

53 Meijinsen Tournament   |  Games (45)
Japan, Hamamatsu, September 2015 (09-20 - 09-22), Yamaguchi rule

Winner of this tournament will be the challenger of current Meijin, Shigeru Nakamura.

Results:
1. Kazuto Hasegawa 7
2. Tomoharu Nakayama 6.5
3. Yuki Osumi 6
4. Hiroshi Okabe 4.5
5. Yoichi Tamada 4.5
6. Jun Koyama 4.5
7. Hiroshi Matsuura 4
8. Yoshihiro Iio 3.5
9. Norihiko Kawamura 3.5
10. Shin-ichi Ishitan 1

PlParticipant12345678910Pts
1Kazuto Hasegawa 01111117
2Tomoharu Nakayama 1101116.5
3Yuki Osumi10 011116
4Hiroshi Okabe0 110014.5
5Yoichi Tamada00 11014.5
6Jun Koyama010 1014.5
7Hiroshi Matsuura010000 1114.0
8Yoshihiro Iio00010 13.5
9Norihiko Kawamura00011100 3.5
10Shin-ichi Ishitani0000000 1