Tournaments

VIII Nizhny Novgorod cup  |  Games (19)
Russia, Nizhny Novgorod, May 1995 (01-15 - 05-28), RIF rule

Superfinal:

Gorshenkov - Olyunin 3:0

Final:

Olyunin - Shavarin 2,5:0,5

Semifinals:

Olyunin - Skuridin 3:2
Shavarin - Antonov

Quarterfinals:

Olyunin - Skuridina 3:0
Skuridin - Pustovalova 3:0
Shavarin - Petrovsky 2,5:1,5
Antonov - Tsaryov 3:2

Selected matches:
Pustovalova - Mirkin
Petrovsky - Surovegina 3:1
V. Tsaryov - M. Tsaryov 3:2