Tournaments

Nizhny Novgorod New Year Tournament  |  Games (28)
Russia, Nizhny Novgorod, January 2019 (01-04 - 01-06), Super Sakata rule


1. Maxim Orlov - 9,5 points;
2. Taisia Sadova - 7 points;
3. Danila Gromov - 6,5 points;
4. Vladislav Arzybov - 4 points;
5. Vsevolod Troitsky - 2,5 points;
6. Alisa Pirozhnikova - 0,5 points.