Tournaments

Chinese National Elite Tournament 2019, Women Group  |  Games (44)
China, Chengmai, October 2019 (10-06 - 10-09), Soosyrv-8 rule

All the game records of this tournament are from:
Official website of China Weiqi Association, Renju Sub-Association (中国围棋协会五子棋分会)
http://cga.imsa.cn/

Date: October 6-9, 2019
Rule: Soosyrv-8
Time: 60 minutes per game + 30 seconds per move

1. Li Xiaoqing, Chengdu, 8.5, 33.00
2. Wang Qingqing, Hubei, 7, 28.00
3. Wu Zhiqin, Hubei, 6.5, 21.00
4. Dong Xiaoli, Hubei, 5.5, 18.75
5. Cheng Yanzhen, Zhejiang, 4, 12.00
6. Liu Xun, Hubei, 4, 9.50
7. Yu Yajun, Hainan, 4, 5.50
8. Huo Jiuxu, Henan, 3, 6.50
9. Wang Yelin, Shandong, 2.5, 9.75
10. Luo Yan, Hainan, 0, 0.00