Tournaments

Chinese National Network Mind Sports Games 2016  |  Games (35)
China, Beijing, April 2017 (04-22 - 04-24), Yamaguchi rule

Place: National Stadium (Bird's Nest), Beijing, China
Date: April 22-24, 2017
Time: 60min
Rule: Yamaguchi
Round: 7

1. Qi Guan, 6.5, 25.0
2. Jiang Qiwen, 5, 26.5
3. Yang Yanxi, 4.5, 26.5
4. Liu Yang, 4.5, 25.5
5. Xi Zhenyang, 4, 23.0
6. Mei Fan, 3.5, 25.0
7. Nie Miao, 3.5m 22.5
8. Wu Zhiqin, 2, 23.0
9. Dong Xiaoli, 1.5, 22.5
10. Ma Wenhui, 0, 25.5