Tournaments

Beijing Wenbo Wuziqi Tournament  |  Games (48)
China, Beijing, September 2020 (09-20 - 09-20), Swap-5 free rule

Beijing Cultural and Creative Competition Wenbo Competition Area Wan-Wu Cup Wuziqi Tournament

The Swap-5 free open rule like Taranikov rule: From 1st to 5th moves, the player will put the move without area limit, The other player may swap.
Swiss system 5 rounds. Time contral: 60mins for sharing.

A Group: Gomoku (Without Forbidden), 26 players.
Place Participant Points
1. Liu Huajun 5
2. Zhu Tianyi 4
3. Guo Dakai  4
4. Chang Xin  4
5. Zhu Yingpeng 4
6. Tian Hanfa 3
7. Gong Youchen 3
8. Kang Zhifen 3
8. Li Jingman 3
10. ...

B Group: Renju (Within Forbidden), 24 players.
Place Participant Points
1. Yang Tingyu    5   16.5
2. Cao Dong       4.5 14.0
3. Xu Jianxin     4   16.5
4. Ma Hongzhou    4   15.0
5. Xiao Yikang    3.5 15.0
6. Lyu Yan        3   17.5
7. Zhang Zhihao   3   14.5
8. Li Zhuowen     3   14.0
9. ...