Tournaments

Nizhny Novgorod New Year on-line Tournament  |  Games (23)
Russia, Nizhny Novgorod, January 2021 (01-04 - 01-06), Tarannikov rule

PlParticipantCity123456789PtsCoef
1Konstantin TonchiloVladivostok10 13 12 08 14 15 19 17 16 0747
2Valentin AlexejevKursk6 112 11 14 0,53 09 15 110 18 0,5744
3Alexey SkuridinNizhny Novgorod -1 012 17 12 111 14 0,55 19 16,540
4Maria ShkarupaNizhny Novgorod11 113 15 12 0,51 07 13 0,69 010 1644,5
5Alexander PinskyMoscow8 17 14 09 16 11 02 03 014 1546
6Lyubov VoroninaNizhny Novgorod2 014 17 012 15 010 013 111 11 1537
7Maria PetrovaMoscow9 15 06 13 012 14 014 01 0 +536,5
8Polina BelovaNizhny Novgorod5 011 19 01 011 114 110 013 12 0,54,538
9Alexey IvanovMoscow7 010 18 15 013 12 01 04 13 0447
10Sofia LitvakNizhny Novgorod1 09 013 111 014 16 18 12 04 0440,5
11Anastasia KolchurinaNizhny Novgorod4 08 014 110 18 03 012 +6 013 1435,5
12Sergey AndreevTver14 12 03 06 07 013 111 - - -230,5
13Georgy EliseevNizhny Novgorod +4 010 014 19 012 06 08 011 0230,5
14Khristina ArkhangelskajaNizhny Novgorod12 06 011 013 010 08 07 0 +5 01.