Tournaments

6th All Japan Championship  |  Games (60)
Japan, Osaka, March 2011 (03-26 - 03-27), Yamaguchi rule

This tournament is Qualification in Japan for the 12th World Championship.
PlParticipant123456PtsCoef
1Oosumi Yuuki9 12 018 113 16 13 1519.5
2Tamada Yoichi11 11 136 08 15 14.524
3Okabe hiroshi17 113 128 15 11 04.521
4Hasegawa Kazuto18 16 185 010 111 14.518.5
5Kise Katsumi16 114 17 14 13 02 0422
6Sato Kiyotomi20 14 09 12 11 012 1421
7Kamiya Shunsuke1415 15 0169 110 1417
8Iio Yoshihiro19 112 143 02 014 13.520
9Miyagawa Junzo1 011 16 019 17 018 1318
10Maruta Hiroki13 017 116 114 14 07 0317
11Ozawa Tetsushi2 09 017 118 113 14 0317
12Kon Akira15 18 013 017 116 16 0316
13Mano Yoshihisa10 13 012 11 011 0152.521
14Kawano Takahisa75 015 110 018 18 02.518
15Ishitani Shinichi12 07 014 020 119 1132.514
16Kashihara Akihiko5 019 110 0712 020216
17Tada Ayako3 010 011 012 02019 11.515.5
18Koiso Shigemasa4 020 11 011 014 09 0119
19Miyoshi Takeo8 016 020 19 016 017 0113.5
20Miyagawa Sou6 018 019 015 01716112