Tournaments

41st Meijin-sen Tournament  |  Games (45)
Japan, Hakone, September 2003 (09-13 - 09-15), RIF rule

PlParticipant12345678910Pts
1Hasegawa Kazuto 111011117�
2Iio Yoshihiro0 110111117
3Matsuura Hiroshi00 1111116�
4Okabe Hiroshi00 11115�
5Kuga Akio0100 1115
6Kudomi Takahiro1000 01114�
7Ishitani Shinichi00001 114
8Isobe Taizan00000 012
9Miyagawa Junzo00000001 12
10Takashima Junya0000000 1