Tournaments

The 39th Meijin-sen Tournament  |  Games (45)
Japan, Hakone, September 2001 (09-22 - 09-24), RIF rule

PlParticipant12345678910Pts
1Hasegawa Kazuto 110011116
2Yamaguchi Yusui0 0111116
3Kudomi Takahiro01 0111015
4Takagawa Teiji101 10015
5Nara Hideki00 10114
6Hayakawa Yoshimi101 0104
7Iio Yoshihiro00101 0114
8Nishimura Toshio000011 114
9Matsuura Hiroshi0010000 12
10Maruyama Yasushi00001000 1