Games played by Sergey Filippov (Moscow, Russia) as black in this fuseki

3
24
15
23bw
+34
=33
-73
?  

1Filippov Sergey - Radzevelyuk Alexander
2Filippov Sergey - Mikhailov Alexandr
3Filippov Sergey - Smirnov Sergey
4Filippov Sergey - Talsky Vladimir
5Filippov Sergey - Filinov Vladimir
6Filippov Sergey - Asplund Bengt
7Filippov Sergey - Karlsson Stefan
8Filippov Sergey - Eremin Oleg
9Filippov Sergey - Barykin Victor
10Filippov Sergey - Holgersson Goran
11Filippov Sergey - Nikonov Konstantin
12Filippov Sergey - Volkov Sergey
13Filippov Sergey - Reims Aldis