Games lost by Sergey Filippov (Moscow, Russia) as white in this fuseki

3
24
15
23bw
+34
=33
-73
?  

1Umantsiv Roman - Filippov Sergey
2Klimashin Alexandr - Filippov Sergey
3Sinyov Igor - Filippov Sergey