Games lost by Yoshihiro Iio (Kobe, Japan) as black in this fuseki

4
2
1
35
46bw
+1012
=35
-79
?  

1Iio Yoshihiro - Kareyev Vladislav
2Iio Yoshihiro - Dvoeglazov Vladimir
3Iio Yoshihiro - Okabe Hiroshi
4Iio Yoshihiro - Takagawa Teiji
5Iio Yoshihiro - Oosumi Yuuki
6Iio Yoshihiro - Hasegawa Kazuto
7Iio Yoshihiro - Fukui Nobuhiro