Games played by Vladimir Kolesnik (Odessa, Ukraine) in this fuseki

4
2
1
35
21bw
+33
= 1
-68
?  

1Leszczynski Michal - Kolesnik Vladimir
2Nowakowski Maciej - Kolesnik Vladimir
3Taimla Tunnet - Kolesnik Vladimir
4Ilu Timo - Kolesnik Vladimir
5Lee Soon-Sung - Kolesnik Vladimir
6Lysakov Mikhail - Kolesnik Vladimir
7Kolesnik Vladimir - Kolk Peeter
8Nekrasov Evgeniy - Kolesnik Vladimir
9Krayeva Tatyana - Kolesnik Vladimir
10Kolesnik Vladimir - Poltaratsky Nikolay
11Golosov Viktor - Kolesnik Vladimir
12Kolesnik Vladimir - Kareyev Vladislav
13Kolesnik Vladimir - Kolouchova Monika
14Kolesnik Vladimir - Salnikov Pavel
15Kolesnik Vladimir - Wu Di
16Kolesnik Vladimir - Ishitani Shin-ichi
17Kolesnik Vladimir - Sinyov Igor
18Mei Fan - Kolesnik Vladimir
19Karasyov Maxim - Kolesnik Vladimir
20Epifanov Dmitry - Kolesnik Vladimir
21Kolesnik Vladimir - Eibatov Nizami