Games won by Vladimir Kolesnik (Odessa, Ukraine) in this fuseki

4
2
1
35
21bw
+33
= 1
-68
?  

1Leszczynski Michal - Kolesnik Vladimir
2Ilu Timo - Kolesnik Vladimir
3Lee Soon-Sung - Kolesnik Vladimir
4Kolesnik Vladimir - Kolk Peeter
5Kolesnik Vladimir - Poltaratsky Nikolay
6Kolesnik Vladimir - Ishitani Shin-ichi