Games lost by Vladimir Sushkov (Gatchina, Russia) as black in this fuseki

4
2
1
35
40bw
+69
=210
-310
?  

1Sushkov Vladimir - Yamaguchi Yusui
2Sushkov Vladimir - Artemyev Sergey
3Sushkov Vladimir - Karlsson Stefan