Games won by Yelena Lebedeva (Podyuga, Russia) as black in this fuseki

53
24
1
10bw
+52
=  
-3 
?  

1Lebedeva Yelena - Balabhai Viktor
2Lebedeva Yelena - Sokolova Anastasiya
3Lebedeva Yelena - Timokhina Nadezhda
4Lebedeva Yelena - Chizhkina Yelena
5Lebedeva Yelena - Kareyeva Yevgenia