Games lost by Leonid Rybakov (Chelyabinsk, Russia) in this fuseki

24
1
53
1bw
+  
=  
- 1
?  

1Pestov Arseni - Rybakov Leonid