Games lost by Andrey Arefyev (Saint Petersburg, Russia) as black in this fuseki

3
245
1
10bw
+ 1
=1 
-8 
?  

1Arefyev Andrey - Volkov Sergey
2Arefyev Andrey - Vodolazsky Konstantin
3Arefyev Andrey - Filinov Vladimir
4Arefyev Andrey - Lisyutin Alexander
5Arefyev Andrey - Balabhai Viktor
6Arefyev Andrey - Kachaev Denis
7Arefyev Andrey - Lashko Kira
8Arefyev Andrey - Kalnitsky Oleg