Games won by Pavel Vershinin (Vologda, Russia) in this fuseki

3
524
1
30bw
+714
=1 
-26
?  

1Nekrasov Evgeniy - Vershinin Pavel
2Vershinin Pavel - Klimashin Alexandr
3Vershinin Pavel - Lebedeva Yelena
4Vershinin Pavel - Artemyev Sergey
5Khozin Mikhail - Vershinin Pavel
6Gross Anna - Vershinin Pavel
7Metreveli Irina - Vershinin Pavel
8Serdyukov Egor - Vershinin Pavel
9Vershinin Pavel - Maximov Nikolay
10Nekrasov Evgeniy - Vershinin Pavel
11Serdyukov Egor - Vershinin Pavel
12Krayeva Tatyana - Vershinin Pavel
13Wang Chih-Kung - Vershinin Pavel
14Vershinin Pavel - Fedotov Denis
15Vershinin Pavel - Miyagawa Junzo
16Korolyov Alexey - Vershinin Pavel
17Ogorodov Sergey - Vershinin Pavel
18Taimla Tunnet - Vershinin Pavel
19Myasoyedov Yevgeni - Vershinin Pavel
20Zubashchenko Ivan - Vershinin Pavel
21Vershinin Pavel - Lents Johann