Games lost by Mikhail Biryukov (Moscow, Russia) in this fuseki

24
15
3
11bw
+61
=1 
-21
?  

1Biryukov Mikhail - Mikhailov Nikolay
2Biryukov Mikhail - Smirnov Sergey
3Sinyov Igor - Biryukov Mikhail