Games played by Mikhail Biryukov (Moscow, Russia) as black in this fuseki

24
15
3
11bw
+61
=1 
-21
?  

1Biryukov Mikhail - Mikhailov Nikolay
2Biryukov Mikhail - Kozhin Mikhail
3Biryukov Mikhail - Salnikov Pavel
4Biryukov Mikhail - Krasnonosov Dmitry
5Biryukov Mikhail - Bobkov Evgeniy
6Biryukov Mikhail - Smirnov Sergey
7Biryukov Mikhail - Kozhin Mikhail
8Biryukov Mikhail - Bobkov Evgeniy
9Biryukov Mikhail - Smirnov Sergey