Jinrui Hu (China, Jiaxing) prefer positions after 5 moves

Last three years
25
1
3
4
2bw
+2
=
-
?
43
2
15
1bw
+1
=
-
?
2
413
5
1bw
+1
=
-
?
253
41
1bw
+1
=
-
?
34
2
1
5
1bw
+1
=
-
?
4
2
1
35
1bw
+1
=
-
?
25
41
3
1bw
+
=1
-
?
5
2
1
34
1bw
+1
=
-
?