Games

Hello School 2021
October 2021 Moscow Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1NovichkovaMikryukov1 : 0
Round 1StartsevYudina1 : 0
Round 1NoskovGorbachev0 : 1
Round 1BurtsevKazantsev1 : 0
Round 1SimanovskaiaPetrova0 : 1
Round 1BurtsevGershman1 : 0
Round 1StrakuliaPinsky0 : 1
Round 2NovichkovaNoskov0 : 1
Round 2PetrovaBurtsev0 : 1
Round 2PinskyStartsev0 : 1
Round 2GorbachevBurtsev1 : 0
Round 2StrakuliaYudina1 : 0
Round 2MikryukovKazantsev1 : 0
Round 2GershmanSimanovskaia0 : 1
Round 3StrakuliaNoskov1 : 0
Round 3GershmanYudina1 : 0
Round 3KazantsevSimanovskaia1 : 0
Round 3MikryukovPetrova0 : 1
Round 3BurtsevNovichkova1 : 0
Round 3StartsevGorbachev1 : 0
Round 3PinskyBurtsev1 : 0
Round 4NoskovYudina1 : 0
Round 4StrakuliaMikryukov0 : 1
Round 4BurtsevStartsev1 : 0
Round 4PetrovaGorbachev1 : 0
Round 4NovichkovaSimanovskaia0 : 1
Round 4GershmanKazantsev1 : 0
Round 4PinskyBurtsev1 : 0
Round 5BurtsevNoskov1 : 0
Round 5YudinaKazantsev1 : 0
Round 5MikryukovGorbachev0 : 1
Round 5StartsevSimanovskaia0 : 1
Round 5StrakuliaBurtsev0 : 1
Round 5PetrovaPinsky1 : 0
Round 5GershmanNovichkova1 : 0
Round 6NoskovKazantsev1 : 0
Round 6PinskySimanovskaia1 : 0
Round 6BurtsevMikryukov1 : 0
Round 6GershmanPetrova0 : 1
Round 6BurtsevStartsev0 : 1
Round 6YudinaNovichkova1 : 0
Round 6StrakuliaGorbachev1 : 0
Round 7MikryukovYudina1 : 0
Round 7NovichkovaKazantsev0 : 1
Round 7GorbachevSimanovskaia0 : 1
Round 7PetrovaStartsev1 : 0
Round 7PinskyNoskov1 : 0
Round 7StrakuliaBurtsev0 : 1
Round 7GershmanBurtsev0 : 1

Black: Novichkova Viktoriia1     25 mins

White:

Mikryukov Sergey0     27 mins
Round 1, d5, R, 5a=-, Taraguchi-10 rule, Info: --+++

Published by Peter Burtsev.
Created: 2021-10-28 10:12:57