Games

The 30th Russian Championship First League
November 2021 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlackWhiteResult
Round 1KatsevFokichev1 : 0
Round 1BuszkowskiBurtsev0 : 1
Round 1KuvaevGromov0 : 1
Round 1StartsevFilinov0 : 1
Round 1SemenovBurtsev0 : 1
Round 1FokichevaMetreveli0 : 1
Round 1RizvanovSidorov1 : 0
Round 1LisyutinVostriakova1 : 0
Round 1ChurikovaMetreveli0 : 1
Round 1RumyantsevaVolkov0 : 1
Round 1MikryukovBelova1 : 0
Round 1BalabhaiChernyi1 : 0
Round 1RadzevelyukGershman1 : 0
Round 1KozhinSalnikova1 : 0
Round 1StrakuliaSirategyan0 : 1
Round 1SavvateevOrlov0 : 1
Round 1KachaevaPinsky0 : 1
Round 1KarasyovZhukov1 : 0
Round 1MakarovTroitsky1 : 0
Round 1PorokhinaNovichkova1 : 0
Round 1PetrovaSavrasova0 : 1
Round 2StartsevSemenov0 : 1
Round 2FokichevaNovichkova1 : 0
Round 2BuszkowskiKachaeva1 : 0
Round 2RusinLisyutin0.5 : 0.5
Round 2SavvateevChurikova1 : 0
Round 2VolkovKozhin0 : 1
Round 2MetreveliVislovich1 : 0
Round 2ZhukovBelova1 : 0
Round 2TroitskyStrakulia1 : 0
Round 2KuvaevChernyi0 : 1
Round 2FilinovPorokhina1 : 0
Round 2OrlovMetreveli1 : 0
Round 2FokichevSidorov0 : 1
Round 2SavrasovaBurtsev1 : 0
Round 2RumyantsevaSalnikova0 : 1
Round 2GershmanPetrova0 : 1
Round 2PinskyBurtsev0.5 : 0.5
Round 2BalabhaiSirategyan0.5 : 0.5
Round 2KareyevKatsev0 : 1
Round 2KarasyovMikryukov1 : 0
Round 2MakarovRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 2RizvanovGromov0 : 1
Round 3ChernyiVostriakova1 : 0
Round 3RumyantsevaGershman1 : 0
Round 3StrakuliaStartsev0 : 1
Round 3MikryukovVislovich1 : 0
Round 3PetrovaMetreveli1 : 0
Round 3PorokhinaSavvateev1 : 0
Round 3RizvanovPinsky0 : 1
Round 3RadzevelyukBalabhai0 : 1
Round 3MetreveliKarasyov0 : 1
Round 3FokichevRusin0 : 1
Round 3KuvaevKachaeva0 : 1
Round 3FokichevaSalnikova1 : 0
Round 3GromovFilinov1 : 0
Round 3BuszkowskiBurtsev0 : 1
Round 3KozhinOrlov0 : 1
Round 3LisyutinBurtsev0 : 1
Round 3KatsevSavrasova0.5 : 0.5
Round 3MakarovSirategyan1 : 0
Round 3SemenovSidorov0 : 1
Round 3NovichkovaBelova0 : 1
Round 3TroitskyVolkov0 : 1
Round 3ZhukovKareyev1 : 0
Round 4FokichevStrakulia0 : 1
Round 4PinskyKatsev0 : 1
Round 4VostriakovaVislovich1 : 0
Round 4RumyantsevaBuszkowski0 : 1
Round 4SalnikovaBelova1 : 0
Round 4ZhukovMikryukov0 : 1
Round 4SidorovFilinov0 : 1
Round 4StartsevKareyev1 : 0
Round 4KuvaevGershman1 : 0
Round 4BurtsevPetrova1 : 0
Round 4SavvateevKachaeva1 : 0
Round 4ChurikovaRizvanov0 : 1
Round 4RusinSirategyan1 : 0
Round 4SemenovTroitsky0 : 1
Round 4GromovBalabhai0 : 1
Round 4PorokhinaMetreveli0 : 1
Round 4MetreveliRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 4MakarovBurtsev0 : 1
Round 4LisyutinFokicheva1 : 0
Round 4ChernyiVolkov0 : 1
Round 4SavrasovaKozhin0 : 1
Round 4OrlovKarasyov0.5 : 0.5
Round 5LisyutinRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 5SemenovBelova0 : 1
Round 5RumyantsevaChurikova1 : 0
Round 5StrakuliaKareyev0 : 1
Round 5FokichevKachaeva0 : 1
Round 5GromovMetreveli1 : 0
Round 5RizvanovPetrova1 : 0
Round 5SirategyanVislovich1 : 0
Round 5KarasyovBalabhai0 : 1
Round 5KatsevFilinov0 : 1
Round 5OrlovBurtsev0 : 1
Round 5BurtsevVolkov1 : 0
Round 5KozhinMikryukov1 : 0
Round 5RusinPinsky1 : 0
Round 5SavrasovaMakarov0 : 1
Round 5PorokhinaBuszkowski1 : 0
Round 5ZhukovVostriakova1 : 0
Round 5ChernyiFokicheva0 : 1
Round 5StartsevMetreveli0 : 1
Round 5TroitskySalnikova1 : 0
Round 5KuvaevNovichkova1 : 0
Round 5SidorovSavvateev0.5 : 0.5
Round 6TroitskyLisyutin0 : 1
Round 6StartsevVostriakova0 : 1
Round 6StrakuliaChurikova1 : 0
Round 6BuszkowskiBelova1 : 0
Round 6KareyevRumyantseva0 : 1
Round 6SavrasovaMetreveli1 : 0
Round 6KozhinGromov1 : 0
Round 6BalabhaiBurtsev0.5 : 0.5
Round 6RizvanovOrlov0 : 1
Round 6PorokhinaVolkov1 : 0
Round 6ChernyiKachaeva0 : 1
Round 6SavvateevPinsky0 : 1
Round 6MetreveliZhukov0 : 1
Round 6KuvaevPetrova1 : 0
Round 6FokichevaMikryukov0.5 : 0.5
Round 6NovichkovaGershman1 : 0
Round 6FilinovBurtsev0 : 1
Round 6RadzevelyukSirategyan1 : 0
Round 6RusinKarasyov0 : 1
Round 6SidorovSalnikova1 : 0
Round 6SemenovVislovich0 : 1
Round 6MakarovKatsev0.5 : 0.5
Round 7SirategyanVostriakova1 : 0
Round 7FokichevaPinsky0 : 1
Round 7MakarovKarasyov0.5 : 0.5
Round 7MikryukovSidorov1 : 0
Round 7FokichevGershman0 : 1
Round 7KuvaevVolkov0 : 1
Round 7RizvanovBuszkowski1 : 0
Round 7StrakuliaVislovich0 : 1
Round 7StartsevSalnikova0 : 1
Round 7KareyevPetrova0 : 1
Round 7RumyantsevaMetreveli0 : 1
Round 7ChernyiBelova0 : 1
Round 7MetreveliSavvateev1 : 0
Round 7KachaevaTroitsky0 : 1
Round 7KozhinBurtsev1 : 0
Round 7OrlovKatsev1 : 0
Round 7GromovSavrasova0.5 : 0.5
Round 7FilinovZhukov1 : 0
Round 7BalabhaiBurtsev0 : 1
Round 7PorokhinaLisyutin0 : 1
Round 7RusinRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 7ChurikovaNovichkova0.5 : 0.5
Round 8OrlovBalabhai0.5 : 0.5
Round 8ChernyiKareyev1 : 0
Round 8VolkovRizvanov0 : 1
Round 8KarasyovLisyutin1 : 0
Round 8KachaevaSalnikova1 : 0
Round 8MakarovPinsky0 : 1
Round 8NovichkovaRumyantseva0 : 1
Round 8RusinPorokhina1 : 0
Round 8ChurikovaFokichev1 : 0
Round 8SemenovGershman0 : 1
Round 8BuszkowskiKuvaev1 : 0
Round 8PetrovaVostriakova0 : 1
Round 8BelovaVislovich0 : 1
Round 8SavrasovaRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 8FokichevaMetreveli1 : 0
Round 8SidorovSirategyan0 : 1
Round 8StrakuliaSavvateev0 : 1
Round 8ZhukovKatsev0 : 1
Round 8BurtsevKozhin0 : 1
Round 8TroitskyMetreveli0 : 1
Round 8MikryukovGromov0 : 1
Round 8FilinovBurtsev0 : 1
Round 9BalabhaiPinsky0.5 : 0.5
Round 9SavrasovaSirategyan0.5 : 0.5
Round 9PetrovaBelova1 : 0
Round 9NovichkovaKareyev0 : 1
Round 9StartsevChernyi0 : 1
Round 9KachaevaVolkov1 : 0
Round 9ZhukovBuszkowski0 : 1
Round 9PorokhinaRumyantseva1 : 0
Round 9VislovichSavvateev0 : 1
Round 9VostriakovaTroitsky0 : 1
Round 9FokichevaRadzevelyuk0 : 1
Round 9SemenovFokichev0 : 1
Round 9RizvanovKatsev0 : 1
Round 9GershmanChurikova1 : 0
Round 9MakarovMikryukov1 : 0
Round 9SidorovMetreveli0.5 : 0.5
Round 9KuvaevSalnikova0 : 1
Round 9RusinMetreveli1 : 0
Round 9OrlovBurtsev1 : 0
Round 9FilinovLisyutin1 : 0
Round 9KozhinKarasyov0 : 1
Round 9GromovBurtsev0.5 : 0.5

Black: Chernyi Anton0     16 mins

White:

Kachaeva Ilona1     75 mins
Round 6, i7, R, 5a=6,7,8,14,30,9k, Soosyrv-8 rule, Info: B=5

Published by Denis Kachaev.
Created: 2021-11-03 14:45:10