Games

The Championship of Arkhangelsk region
January 2022 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round M1MikryukovStoyanov1 : 0
Round M1MetreveliNaumov1 : 0
Round M1KuvaevYusupmurzin1 : 0
Round M1FokichevDyachkov1 : 0
Round M1BykovStoyanov1 : 0
Round M1SidorovKazantsev1 : 0
Round M1StartsevPavlovskiy1 : 0
Round M1SemenovNoskov1 : 0
Round M2MetreveliFokichev1 : 0
Round M2StartsevSemenov1 : 0
Round M2MikryukovKuvaev1 : 0
Round M2YusupmurzinStoyanov1 : 0
Round M2BykovSidorov0 : 1
Round M2KulinParshenok1 : 0
Round M2KazantsevStoyanov0 : 1
Round M2NaumovDyachkov1 : 0
Round M2NoskovPavlovskiy1 : 0
Round M3StartsevMetreveli0 : 1
Round M3FokichevStoyanov1 : 0
Round M3SemenovNaumov1 : 0
Round M3SidorovMikryukov1 : 0
Round M3KulinYusupmurzin1 : 0
Round M3DyachkovBykov1 : 0
Round M3KuvaevParshenok1 : 0
Round M3KazantsevStoyanov0 : 1
Round M4SemenovStoyanov0 : 1
Round M4KuvaevNoskov1 : 0
Round M4NaumovParshenok1 : 0
Round M4MikryukovFokichev1 : 0
Round M4BykovYusupmurzin0 : 1
Round M4SidorovStartsev1 : 0
Round M4PavlovskiyDyachkov0 : 1
Round M4KulinMetreveli0 : 1
Round M5YusupmurzinSemenov1 : 0
Round M5StartsevFokichev0 : 1
Round M5ParshenokPavlovskiy0 : 1
Round M5NoskovMikryukov0 : 1
Round M5NaumovStoyanov0 : 1
Round M5SidorovMetreveli0 : 1
Round M5StoyanovDyachkov1 : 0
Round M5KulinKuvaev0 : 1
Round M6NaumovStoyanov0 : 1
Round M6SemenovPavlovskiy1 : 0
Round M6MikryukovMetreveli0.5 : 0.5
Round M6NoskovBykov1 : 0
Round M6SidorovKuvaev0 : 1
Round M6YusupmurzinFokichev1 : 0
Round M6DyachkovKazantsev1 : 0
Round M6KulinStoyanov0 : 1
Round M7DyachkovSidorov0 : 1
Round M7BykovSemenov0 : 1
Round M7StoyanovStoyanov0.5 : 0.5
Round M7StartsevNoskov0 : 1
Round M7YusupmurzinMikryukov0 : 1
Round M7FokichevKulin1 : 0
Round M7KuvaevMetreveli0 : 1
Round W1BuslakovaSavrasova0 : 1
Round W1NovikovaVostriakova1 : 0
Round W1StulovaSimanovskaia1 : 0
Round W1FokichevaStulova0 : 1
Round W1MatushkinaZvezdina1 : 0
Round W1ShanginaBuslakova0.5 : 0.5
Round W1ProkopetsPorokhina0 : 1
Round W2VostriakovaBuslakova0 : 1
Round W2FokichevaZvezdina1 : 0
Round W2ShanginaSimanovskaia0 : 1
Round W2ProkopetsBuslakova0 : 1
Round W2NovikovaSavrasova0 : 1
Round W2PorokhinaStulova1 : 0
Round W2StulovaMatushkina0 : 1
Round W3MatushkinaBuslakova1 : 0
Round W3PorokhinaSavrasova0 : 1
Round W3StulovaBuslakova0 : 1
Round W3VostriakovaZvezdina1 : 0
Round W3StulovaSimanovskaia1 : 0
Round W3NovikovaFokicheva0 : 1
Round W3ShanginaProkopets1 : 0
Round W4NovikovaShangina0.5 : 0.5
Round W4SimanovskaiaVostriakova0 : 1
Round W4FokichevaBuslakova1 : 0
Round W4ProkopetsZvezdina1 : 0
Round W4BuslakovaStulova1 : 0
Round W4PorokhinaStulova0 : 1
Round W4MatushkinaSavrasova0 : 1
Round W5PorokhinaBuslakova1 : 0
Round W5ZvezdinaSimanovskaia0 : 1
Round W5StulovaProkopets0.5 : 0.5
Round W5NovikovaBuslakova0 : 1
Round W5VostriakovaShangina0 : 1
Round W5SavrasovaStulova1 : 0
Round W5MatushkinaFokicheva1 : 0
Round W6NovikovaSimanovskaia1 : 0
Round W6StulovaZvezdina1 : 0
Round W6MatushkinaBuslakova1 : 0
Round W6FokichevaSavrasova0 : 1
Round W6StulovaBuslakova0 : 1
Round W6ProkopetsVostriakova0 : 1
Round W6PorokhinaShangina1 : 0
Round W7BuslakovaSavrasova0 : 1
Round W7ProkopetsSimanovskaia0 : 1
Round W7StulovaBuslakova1 : 0
Round W7PorokhinaMatushkina0.5 : 0.5
Round W7NovikovaZvezdina1 : 0
Round W7VostriakovaFokicheva0 : 1

Black: Buslakova Anastasja0     35 mins

White:

Savrasova Yulia1     48 mins
Round W1, d3, R, Taraguchi-10 rule, Info: +--++

Published by Irina Metreveli.
Created: 2022-01-02 09:54:09