Games

XII Russian Championship, High League
February 2004 Nizhny Novgorod Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlackWhiteResult
Round 1KlimashinMakarov1 : 0
Round 1DrozdovSemyonov1 : 0
Round 1NekrasovSorokina1 : 0
Round 1SalnikovNikonov0 : 1
Round 1MikhailovChingin0 : 1
Round 1SavrasovaKareyev1 : 0
Round 2KarasyovChingin0 : 1
Round 2NikonovNekrasov1 : 0
Round 2MikhailovSorokina1 : 0
Round 2KareyevSirategyan1 : 0
Round 2SavrasovaSemyonov0.5 : 0.5
Round 2KlimashinSalnikov0.5 : 0.5
Round 2DrozdovMakarov0 : 1
Round 3MakarovSalnikov0.5 : 0.5
Round 3NekrasovKlimashin0.5 : 0.5
Round 3SirategyanSemyonov1 : 0
Round 3DrozdovSavrasova0 : 1
Round 3KarasyovSorokina1 : 0
Round 3MikhailovNikonov1 : 0
Round 3RadzevelyukChingin0 : 1
Round 3ArtemyevKareyev0 : 1
Round 4DrozdovSalnikov0 : 1
Round 4KareyevChingin1 : 0
Round 4RadzevelyukSorokina0 : 1
Round 4KarasyovNikonov0 : 1
Round 4SavrasovaSirategyan1 : 0
Round 4MikhailovKlimashin1 : 0
Round 4ArtemyevSemyonov1 : 0
Round 4NekrasovMakarov0 : 1
Round 5ChinginSemyonov1 : 0
Round 5RadzevelyukNikonov0 : 1
Round 5SorokinaKareyev0 : 1
Round 5MakarovMikhailov1 : 0
Round 5SavrasovaArtemyev1 : 0
Round 5DrozdovSirategyan0 : 1
Round 5NekrasovSalnikov0 : 1
Round 5KlimashinKarasyov0 : 1
Round 6SalnikovMikhailov0.5 : 0.5
Round 6NekrasovDrozdov1 : 0
Round 6ArtemyevSirategyan1 : 0
Round 6SavrasovaChingin0 : 1
Round 6SorokinaSemyonov0.5 : 0.5
Round 6RadzevelyukKlimashin0 : 1
Round 6NikonovKareyev0.5 : 0.5
Round 6MakarovKarasyov0.5 : 0.5
Round 7NekrasovMikhailov0 : 1
Round 7SorokinaSavrasova0 : 1
Round 7MakarovRadzevelyuk1 : 0
Round 7KlimashinKareyev0 : 1
Round 7ChinginSirategyan1 : 0
Round 7ArtemyevDrozdov1 : 0
Round 7NikonovSemyonov1 : 0
Round 7SalnikovKarasyov0.5 : 0.5
Round 8SirategyanSorokina0 : 1
Round 8KarasyovNekrasov1 : 0
Round 8MakarovKareyev0 : 1
Round 8KlimashinSemyonov1 : 0
Round 8SalnikovRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 8NikonovSavrasova0 : 1
Round 8DrozdovMikhailov0 : 1
Round 8ChinginArtemyev1 : 0
Round 9MakarovSemyonov0 : 1
Round 9MikhailovKarasyov1 : 0
Round 9NekrasovRadzevelyuk1 : 0
Round 9SalnikovKareyev1 : 0
Round 9SavrasovaKlimashin0 : 1
Round 9NikonovSirategyan1 : 0
Round 9DrozdovChingin0 : 1
Round 9ArtemyevSorokina0 : 1
Round 10DrozdovKarasyov1 : 0
Round 10SalnikovSemyonov0.5 : 0.5
Round 10MikhailovRadzevelyuk1 : 0
Round 10NikonovArtemyev0 : 1
Round 10SavrasovaMakarov1 : 0
Round 10SorokinaChingin0 : 1
Round 10NekrasovKareyev0 : 1
Round 10SirategyanKlimashin0 : 1
Round 11DrozdovSorokina0 : 1
Round 11KlimashinArtemyev0.5 : 0.5
Round 11MakarovSirategyan1 : 0
Round 11NekrasovSemyonov1 : 0
Round 11KarasyovRadzevelyuk1 : 0
Round 11NikonovChingin0 : 1
Round 11SavrasovaSalnikov0.5 : 0.5
Round 11MikhailovKareyev0 : 1
Round 12NekrasovSavrasova0 : 1
Round 12ChinginKlimashin0 : 1
Round 12KareyevKarasyov0 : 1
Round 12MikhailovSemyonov1 : 0
Round 12NikonovSorokina1 : 0
Round 12SirategyanSalnikov0 : 1
Round 12ArtemyevMakarov1 : 0
Round 12DrozdovRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 13ArtemyevSalnikov0 : 1
Round 13RadzevelyukKareyev0 : 1
Round 13NekrasovSirategyan1 : 0
Round 13KlimashinSorokina1 : 0
Round 13ChinginMakarov1 : 0
Round 13SavrasovaMikhailov1 : 0
Round 13SemyonovKarasyov0.5 : 0.5
Round 13DrozdovNikonov0 : 1
Round 14ArtemyevNekrasov0.5 : 0.5
Round 14DrozdovKareyev0 : 1
Round 14MikhailovSirategyan1 : 0
Round 14NikonovKlimashin0 : 1
Round 14RadzevelyukSemyonov0.5 : 0.5
Round 14MakarovSorokina1 : 0
Round 14SavrasovaKarasyov0 : 1
Round 14ChinginSalnikov0.5 : 0.5
Round 15KarasyovSirategyan0.5 : 0.5
Round 15KareyevSemyonov1 : 0
Round 15SavrasovaRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 15MakarovNikonov0 : 1
Round 15SalnikovSorokina0 : 1
Round 15MikhailovArtemyev0.5 : 0.5
Round 15ChinginNekrasov1 : 0

Black: Klimashin Alexander0     

White:

Karasyov Maxim1     
Round 5, d3, -, 5a=k9, RIF rule

Published by Konstantin Chingin.
Created: 2006-07-15 12:41:09