Games

European Championship
August 2002 Karepa Estonia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1KolesnikSinyov0 : 1
Round 1SavrasovaKlimashin0 : 1
Round 1ArtemyevKarlsson0 : 1
Round 1MakarovTaimla1 : 0
Round 1KhramovEibatov1 : 0
Round 1SalnikovPellikka1 : 0
Round 1GolosovIlu0.5 : 0.5
Round 1ToivonenDzainukov1 : 0
Round 1MetreveliPurk0 : 1
Round 1TuvikeneSemyonov0.5 : 0.5
Round 1LentsNikonov1 : 0
Round 2KarlssonKlimashin0 : 1
Round 2LentsSinyov0 : 1
Round 2MakarovKhramov1 : 0
Round 2SavrasovaArtemyev1 : 0
Round 2MetreveliSemyonov1 : 0
Round 2SalnikovIlu1 : 0
Round 2PellikkaNikonov0 : 1
Round 2ToivonenPurk0 : 1
Round 2TaimlaDzainukov1 : 0
Round 2TuvikeneGolosov0 : 1
Round 2KolesnikEibatov0 : 1
Round 3SinyovSalnikov1 : 0
Round 3LentsTuvikene1 : 0
Round 3ToivonenSavrasova0 : 1
Round 3PurkGolosov0 : 1
Round 3MetreveliNikonov0 : 1
Round 3DzainukovArtemyev0 : 1
Round 3IluSemyonov0 : 1
Round 3KhramovTaimla0 : 1
Round 3MakarovKlimashin1 : 0
Round 3KarlssonEibatov1 : 0
Round 4LentsPurk1 : 0
Round 4SavrasovaSemyonov1 : 0
Round 4MakarovSinyov0 : 1
Round 4KolesnikDzainukov1 : 0
Round 4KlimashinSalnikov1 : 0
Round 4TaimlaGolosov1 : 0
Round 4NikonovKarlsson0 : 1
Round 4TuvikeneIlu0 : 1
Round 4ToivonenEibatov0 : 1
Round 4MetreveliPellikka1 : 0
Round 4KhramovArtemyev0.5 : 0.5
Round 5SemyonovArtemyev1 : 0
Round 5MakarovGolosov0.5 : 0.5
Round 5TaimlaSinyov0 : 1
Round 5MetreveliSalnikov0 : 1
Round 5LentsKlimashin0.5 : 0.5
Round 5ToivonenKolesnik1 : 0
Round 5SavrasovaKarlsson0 : 1
Round 5PellikkaKhramov0 : 1
Round 5IluEibatov0 : 1
Round 5DzainukovTuvikene0 : 1
Round 5NikonovPurk0.5 : 0.5
Round 6TaimlaKlimashin1 : 0
Round 6LentsMakarov0 : 1
Round 6ArtemyevKolesnik0 : 1
Round 6SavrasovaSalnikov0.5 : 0.5
Round 6SinyovKarlsson1 : 0
Round 6KhramovPurk1 : 0
Round 6DzainukovPellikka1 : 0
Round 6IluToivonen0 : 1
Round 6EibatovGolosov0.5 : 0.5
Round 6MetreveliTuvikene1 : 0
Round 6NikonovSemyonov0 : 1
Round 7DzainukovIlu1 : 0
Round 7PurkTuvikene1 : 0
Round 7SinyovSemyonov0 : 1
Round 7KhramovLents0 : 1
Round 7GolosovKlimashin0 : 1
Round 7EibatovSalnikov0 : 1
Round 7MetreveliToivonen1 : 0
Round 7ArtemyevPellikka1 : 0
Round 7KolesnikNikonov0 : 1
Round 7SavrasovaTaimla0 : 1
Round 7MakarovKarlsson1 : 0
Round 8MetreveliLents1 : 0
Round 8SinyovKlimashin1 : 0
Round 8TaimlaSalnikov0.5 : 0.5
Round 8MakarovSemyonov0.5 : 0.5
Round 8SavrasovaGolosov0.5 : 0.5
Round 8EibatovNikonov0 : 1
Round 8KhramovKarlsson0 : 1
Round 8TuvikenePellikka1 : 0
Round 8ToivonenArtemyev0 : 1
Round 8KolesnikIlu0 : 1
Round 8DzainukovPurk0 : 1
Round 9SinyovMetreveli1 : 0
Round 9NikonovKlimashin0 : 1
Round 9TaimlaSemyonov1 : 0
Round 9KarlssonPurk1 : 0
Round 9MakarovSalnikov0 : 1
Round 9ArtemyevGolosov1 : 0
Round 9PellikkaIlu1 : 0
Round 9KolesnikTuvikene0.5 : 0.5
Round 9ToivonenKhramov0 : 1
Round 9LentsSavrasova0 : 1

Black: Karlsson Stefan0     119 mins

White:

Klimashin Alexander1     114 mins
Round 2, d11, -, 5a=10, RIF rule

Published by Timo Ilu.
Created: 2008-11-01 15:36:44