Games

The 17th Russian Championship, First League
November 2008 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlackWhiteResult
Round 1ProkopyevNikonova0 : 1
Round 1RachitskayaBalabhai0 : 1
Round 1LitvinovaKarasyov0 : 1
Round 1MagdeevSmirnov0 : 1
Round 1KolkSkuridin0 : 1
Round 1TaimlaKrayeva1 : 0
Round 1MyasoyedovVysheslavov1 : 0
Round 1SumarokovMikryukov1 : 0
Round 1TumanovMerkulov0 : 1
Round 1RadzevelyukShlyundikov1 : 0
Round 1PoltaratskyVysheslavova1 : 0
Round 1PiddubnySalnikov1 : 0
Round 1KryuchokKullamaa1 : 0
Round 1MolotovaSemyonov1 : 0
Round 1KadulinBuszkowski1 : 0
Round 1SulaneRyabov0 : 1
Round 1MaximovMikhailov0.5 : 0.5
Round 1PesterevaKozhin0 : 1
Round 1SalnikovaMezhieva1 : 0
Round 1SavrasovFilinov0 : 1
Round 1MerkulovMakarov0 : 1
Round 1TaiblinKurdina1 : 0
Round 1MetreveliSobolev0 : 1
Round 1BelkinaSirategyan0 : 1
Round 1BerezinKurilova1 : 0
Round 2KarasyovPiddubny1 : 0
Round 2KurilovaKrayeva0 : 1
Round 2MagdeevSavrasov1 : 0
Round 2MyasoyedovKadulin0 : 1
Round 2KozhinNikonova1 : 0
Round 2MakarovPoltaratsky1 : 0
Round 2KryuchokBalabhai0 : 1
Round 2RyabovSirategyan0 : 1
Round 2SalnikovaFilinov0 : 1
Round 2KolkSalnikov0 : 1
Round 2TaiblinSmirnov1 : 0
Round 2KurdinaBuszkowski0 : 1
Round 2LitvinovaShlyundikov1 : 0
Round 2MolotovaSkuridin1 : 0
Round 2SumarokovRadzevelyuk0 : 1
Round 2RachitskayaVysheslavov1 : 0
Round 2MerkulovMezhieva1 : 0
Round 2MikhailovSobolev1 : 0
Round 2VysheslavovaSulane0 : 1
Round 2MetreveliMaximov0.5 : 0.5
Round 2TumanovMikryukov0 : 1
Round 2MerkulovTaimla0 : 1
Round 2PesterevaBelkina1 : 0
Round 2SmirnovBerezin1 : 0
Round 3MakarovSmirnov0 : 1
Round 3MikryukovSkuridin0 : 1
Round 3KarasyovMolotova1 : 0
Round 3MetreveliMagdeev1 : 0
Round 3KryuchokSobolev0 : 1
Round 3KurilovaVysheslavova1 : 0
Round 3SmirnovMikhailov0 : 1
Round 3KurdinaMezhieva1 : 0
Round 3LitvinovaPoltaratsky0 : 1
Round 3BalabhaiRadzevelyuk1 : 0
Round 3TumanovKolk0 : 1
Round 3MerkulovMyasoyedov0 : 1
Round 3SulaneMerkulov0 : 1
Round 3BelkinaSemyonov0 : 1
Round 3KozhinSirategyan1 : 0
Round 3FilinovTaimla0 : 1
Round 3SumarokovPiddubny0 : 1
Round 3KrayevaKullamaa0 : 1
Round 3RachitskayaNikonova1 : 0
Round 3BuszkowskiSalnikov0 : 1
Round 3TaiblinKadulin0 : 1
Round 3PesterevaRyabov0 : 1
Round 3SalnikovaProkopyev1 : 0
Round 3VysheslavovSavrasov0 : 1
Round 3MaximovBerezin0 : 1
Round 4SobolevTaiblin0 : 1
Round 4MakarovSirategyan0.5 : 0.5
Round 4KarasyovTaimla0 : 1
Round 4KullamaaMikhailov0 : 1
Round 4SalnikovMyasoyedov0.5 : 0.5
Round 4SalnikovaBerezin0 : 1
Round 4BalabhaiKozhin1 : 0
Round 4MetreveliMolotova1 : 0
Round 4BelkinaVysheslavova1 : 0
Round 4MerkulovKryuchok0 : 1
Round 4RyabovPoltaratsky1 : 0
Round 4KadulinSmirnov1 : 0
Round 4LitvinovaSumarokov0 : 1
Round 4BuszkowskiKurilova0 : 1
Round 4FilinovPiddubny1 : 0
Round 4KolkSemyonov0 : 1
Round 4KurdinaMikryukov0 : 1
Round 4VysheslavovTumanov0 : 1
Round 4SulaneSmirnov1 : 0
Round 4NikonovaShlyundikov1 : 0
Round 4PesterevaProkopyev1 : 0
Round 4RadzevelyukSkuridin0.5 : 0.5
Round 4KrayevaSavrasov0 : 1
Round 4MaximovMagdeev0 : 1
Round 4RachitskayaMerkulov0 : 1
Round 5ShlyundikovKolk0 : 1
Round 5TaiblinRyabov0 : 1
Round 5MyasoyedovSirategyan0.5 : 0.5
Round 5BalabhaiMikhailov0 : 1
Round 5MakarovSkuridin1 : 0
Round 5MikryukovSemyonov0.5 : 0.5
Round 5TumanovBuszkowski1 : 0
Round 5SumarokovSobolev0.5 : 0.5
Round 5SmirnovFilinov0 : 1
Round 5MagdeevPiddubny0 : 1
Round 5MerkulovBelkina1 : 0
Round 5LitvinovaMezhieva1 : 0
Round 5SmirnovVysheslavova1 : 0
Round 5KadulinTaimla0 : 1
Round 5KrayevaKurdina1 : 0
Round 5KurilovaPoltaratsky0 : 1
Round 5KryuchokMetreveli0 : 1
Round 5RachitskayaSulane1 : 0
Round 5MolotovaSalnikova0 : 1
Round 5MerkulovKarasyov0 : 1
Round 5NikonovaSavrasov1 : 0
Round 5ProkopyevMaximov0 : 1
Round 5PesterevaKullamaa1 : 0
Round 5KozhinBerezin1 : 0
Round 6SalnikovMakarov0.5 : 0.5
Round 6MetreveliMyasoyedov0.5 : 0.5
Round 6MikhailovTaimla0 : 1
Round 6MezhievaProkopyev0 : 1
Round 6PesterevaSobolev1 : 0
Round 6LitvinovaMagdeev0 : 1
Round 6KurdinaBelkina1 : 0
Round 6MaximovMikryukov0 : 1
Round 6PoltaratskyBerezin1 : 0
Round 6VysheslavovKryuchok1 : 0
Round 6MerkulovPiddubny1 : 0
Round 6ShlyundikovBuszkowski0 : 1
Round 6SulaneTumanov0 : 1
Round 6MolotovaKrayeva0 : 1
Round 6MerkulovKurilova1 : 0
Round 6KadulinBalabhai0 : 1
Round 6KolkKullamaa1 : 0
Round 6RachitskayaSirategyan0 : 1
Round 6NikonovaSmirnov0 : 1
Round 6RyabovFilinov0 : 1
Round 6KarasyovKozhin0.5 : 0.5
Round 6SumarokovSkuridin1 : 0
Round 6SalnikovaTaiblin1 : 0
Round 6SmirnovSavrasov0 : 1
Round 6RadzevelyukSemyonov1 : 0
Round 7KryuchokSkuridin0 : 1
Round 7MyasoyedovMagdeev1 : 0
Round 7SumarokovSmirnov0 : 1
Round 7NikonovaTumanov1 : 0
Round 7LitvinovaSmirnov1 : 0
Round 7KurilovaMaximov0 : 1
Round 7ShlyundikovVysheslavova0 : 1
Round 7ProkopyevMolotova0 : 1
Round 7MezhievaKullamaa0 : 1
Round 7MerkulovKrayeva1 : 0
Round 7KolkPiddubny0 : 1
Round 7BerezinRachitskaya0.5 : 0.5
Round 7BuszkowskiVysheslavov1 : 0
Round 7KurdinaSulane0 : 1
Round 7PoltaratskySalnikov0.5 : 0.5
Round 7SemyonovSobolev1 : 0
Round 7KarasyovMikhailov0.5 : 0.5
Round 7FilinovKozhin0.5 : 0.5
Round 7BalabhaiTaimla0 : 1
Round 7MetreveliRyabov0.5 : 0.5
Round 7SalnikovaSirategyan0 : 1
Round 7MikryukovRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 7SavrasovTaiblin1 : 0
Round 7MerkulovKadulin0.5 : 0.5
Round 7PesterevaMakarov1 : 0
Round 8MikhailovSirategyan1 : 0
Round 8KrayevaLitvinova0.5 : 0.5
Round 8MakarovMikryukov1 : 0
Round 8RachitskayaSkuridin0 : 1
Round 8MagdeevSulane0 : 1
Round 8SobolevBelkina1 : 0
Round 8RyabovSalnikov0 : 1
Round 8KadulinPoltaratsky0 : 1
Round 8MolotovaSumarokov0 : 1
Round 8BerezinSemyonov0.5 : 0.5
Round 8ProkopyevVysheslavova1 : 0
Round 8SmirnovKryuchok0 : 1
Round 8KarasyovBalabhai1 : 0
Round 8NikonovaPiddubny1 : 0
Round 8BuszkowskiKolk1 : 0
Round 8SmirnovTaimla0 : 1
Round 8MetreveliKozhin0 : 1
Round 8TumanovTaiblin0 : 1
Round 8ShlyundikovMezhieva1 : 0
Round 8MerkulovMyasoyedov0 : 1
Round 8VysheslavovKurilova0 : 1
Round 8KullamaaMaximov0 : 1
Round 8SalnikovaSavrasov0 : 1
Round 8FilinovPestereva1 : 0
Round 8MerkulovRadzevelyuk1 : 0
Round 9SmirnovSirategyan0.5 : 0.5
Round 9BalabhaiMerkulov1 : 0
Round 9KullamaaKurilova0 : 1
Round 9KarasyovSalnikov0 : 1
Round 9TaimlaKozhin1 : 0
Round 9MikhailovFilinov1 : 0
Round 9KadulinMetreveli1 : 0
Round 9SkuridinRyabov1 : 0
Round 9VysheslavovSmirnov1 : 0
Round 9VysheslavovaMezhieva1 : 0
Round 9BelkinaShlyundikov1 : 0
Round 9KrayevaSobolev1 : 0
Round 9KurdinaKryuchok1 : 0
Round 9LitvinovaRachitskaya1 : 0
Round 9ProkopyevKolk0 : 1
Round 9TaiblinBuszkowski1 : 0
Round 9MagdeevMolotova1 : 0
Round 9BerezinPiddubny0 : 1
Round 9MikryukovSulane1 : 0
Round 9MyasoyedovPoltaratsky0 : 1
Round 9MerkulovSumarokov0 : 1
Round 9PesterevaNikonova0 : 1
Round 9SalnikovaRadzevelyuk1 : 0
Round 9MaximovSemyonov0 : 1
Round 9MakarovSavrasov1 : 0
Round 10SalnikovTaimla0.5 : 0.5
Round 10MolotovaBelkina1 : 0
Round 10ProkopyevKullamaa1 : 0
Round 10KrayevaTumanov1 : 0
Round 10LitvinovaRyabov0 : 1
Round 10MikhailovPoltaratsky1 : 0
Round 10BerezinSulane1 : 0
Round 10RachitskayaVysheslavova1 : 0
Round 10KurdinaMaximov0 : 1
Round 10MagdeevBuszkowski0 : 1
Round 10SavrasovSemyonov0 : 1
Round 10VysheslavovShlyundikov1 : 0
Round 10SmirnovMezhieva0 : 1
Round 10RadzevelyukKolk1 : 0
Round 10NikonovaKarasyov1 : 0
Round 10TaiblinPiddubny0.5 : 0.5
Round 10SobolevKurilova1 : 0
Round 10BalabhaiFilinov0 : 1
Round 10SumarokovMyasoyedov1 : 0
Round 10MakarovKozhin0 : 1
Round 10PesterevaMikryukov0 : 1
Round 10MerkulovMetreveli1 : 0
Round 10KadulinSirategyan0 : 1
Round 10SalnikovaMerkulov1 : 0
Round 10SmirnovSkuridin0 : 1
Round 11KryuchokTumanov1 : 0
Round 11KozhinMikhailov0.5 : 0.5
Round 11KurdinaMagdeev1 : 0
Round 11TaimlaNikonova1 : 0
Round 11SulaneVysheslavov1 : 0
Round 11TaiblinMerkulov1 : 0
Round 11LitvinovaMerkulov0 : 1
Round 11KullamaaVysheslavova0 : 1
Round 11SmirnovShlyundikov0 : 1
Round 11BelkinaMezhieva1 : 0
Round 11KadulinKrayeva1 : 0
Round 11MakarovSemyonov0 : 1
Round 11PesterevaSavrasov1 : 0
Round 11SkuridinSirategyan1 : 0
Round 11MyasoyedovPiddubny1 : 0
Round 11RyabovSmirnov0 : 1
Round 11FilinovSalnikov0 : 1
Round 11KarasyovSalnikova1 : 0
Round 11RachitskayaSobolev1 : 0
Round 11MikryukovBalabhai0 : 1
Round 11MetreveliKurilova1 : 0
Round 11MaximovRadzevelyuk0 : 1
Round 11MolotovaKolk1 : 0
Round 11SumarokovPoltaratsky0 : 1

Black: Sobolev Pavel1     52 mins

White:

Kurilova Svetlana0     37 mins
Round 10, d3, R, 5a=7,i10,i11, Soosyrv rule, Info: 1-Y;2-T;R=4

Published by Viktor Balabhai.
Created: 2008-11-21 19:34:19