Games

World Championship BT
August 1997 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1DoroshkevichFedorkin0 : 1
Round 1KolesnikovSmirnov0 : 1
Round 1SushkovFilinov1 : 0
Round 1DemidovPonomarenko0 : 1
Round 1VolkovSawai1 : 0
Round 1KhramovKabanov0 : 1
Round 1KolesnikovSmirnov0 : 1
Round 1HayakawaSes1 : 0
Round 1PeskovFilippov1 : 0
Round 1AsplundMakarov1 : 0
Round 1NikonovNa1 : 0
Round 1NosovskyJonsson0 : 1
Round 1PoghosyanDegtyar1 : 0
Round 1KashiharaTatsutomi1 : 0
Round 1PavinichBobkov0 : 1
Round 1AnderssonSemyonov1 : 0
Round 1MaltsevGolosov0 : 1
Round 1OlyuninLunkin0 : 1
Round 1ChungVeidemanis0 : 1
Round 1BarykinMoiseyev1 : 0
Round 2PeskovVolkov1 : 0
Round 2OlyuninFilinov1 : 0
Round 2AsplundVeidemanis0 : 1
Round 2MoiseyevSes1 : 0
Round 2FedorkinSmirnov0.5 : 0.5
Round 2KashiharaGolosov0.5 : 0.5
Round 2PavinichSokolsky1 : 0
Round 2SemyonovNa1 : 0
Round 2LunkinAndersson0 : 1
Round 2KhramovDemidov1 : 0
Round 2KabanovBobkov0 : 1
Round 2PonomarenkoJonsson1 : 0
Round 2HayakawaTatsutomi1 : 0
Round 2NikonovBarykin1 : 0
Round 2MaltsevChung1 : 0
Round 2KolesnikovTatsutomi1 : 0
Round 2SawaiFilippov0 : 1
Round 2PoghosyanSushkov1 : 0
Round 2MakarovNosovsky1 : 0
Round 2DoroshkevichDegtyar0.5 : 0.5
Round 3HayakawaPoghosyan0.5 : 0.5
Round 3BarykinOlyunin0 : 1
Round 3FilippovKhramov1 : 0
Round 3TatsutomiSawai1 : 0
Round 3MaltsevPavinich0 : 1
Round 3NosovskyFilinov0 : 1
Round 3AnderssonNikonov0 : 1
Round 3KolesnikovLunkin1 : 0
Round 3TatsutomiDoroshkevich0 : 1
Round 3JonssonAsplund1 : 0
Round 3KashiharaSmirnov1 : 0
Round 3MoiseyevKabanov0 : 1
Round 3DegtyarSokolsky0.5 : 0.5
Round 3SushkovSemyonov1 : 0
Round 3GolosovFedorkin0 : 1
Round 3PonomarenkoVeidemanis1 : 0
Round 3VolkovMakarov0 : 1
Round 3DemidovChung0 : 1
Round 3PeskovBobkov0.5 : 0.5
Round 3SesNa1 : 0
Round 4PeskovFedorkin1 : 0
Round 4KabanovVeidemanis0 : 1
Round 4HayakawaBobkov0.5 : 0.5
Round 4NikonovPonomarenko1 : 0
Round 4DoroshkevichSmirnov0 : 1
Round 4MakarovOlyunin1 : 0
Round 4NosovskySawai1 : 0
Round 4KhramovLunkin1 : 0
Round 4MoiseyevTatsutomi1 : 0
Round 4NaDemidov0 : 1
Round 4AsplundBarykin0.5 : 0.5
Round 4JonssonSushkov0 : 1
Round 4PoghosyanKashihara1 : 0
Round 4TatsutomiGolosov0 : 1
Round 4SokolskySemyonov0 : 1
Round 4FilippovKolesnikov0.5 : 0.5
Round 4AnderssonPavinich1 : 0
Round 4VolkovDegtyar0 : 1
Round 4SesDegtyar1 : 0
Round 4FilinovMaltsev0 : 1
Round 5SemyonovOlyunin0.5 : 0.5
Round 5MaltsevKabanov0 : 1
Round 5NaSawai0.5 : 0.5
Round 5FedorkinFilippov0.5 : 0.5
Round 5AsplundFilinov0 : 1
Round 5VolkovLunkin0.5 : 0.5
Round 5KolesnikovKashihara1 : 0
Round 5JonssonKhramov0.5 : 0.5
Round 5TatsutomiDemidov0 : 1
Round 5BarykinDoroshkevich0 : 1
Round 5SmirnovGolosov1 : 0
Round 5HayakawaPonomarenko0 : 1
Round 5MakarovSushkov1 : 0
Round 5NosovskyChung0.5 : 0.5
Round 5SesDegtyar0 : 1
Round 5AnderssonBobkov0.5 : 0.5
Round 5MoiseyevPavinich0.5 : 0.5
Round 6NikonovPeskov0.5 : 0.5
Round 6FedorkinKabanov0.5 : 0.5
Round 6AsplundNosovsky1 : 0
Round 6TatsutomiDoroshkevich0 : 1
Round 6LunkinChung0 : 1
Round 6KhramovPavinich0 : 1
Round 6VolkovBarykin0.5 : 0.5
Round 6JonssonGolosov0.5 : 0.5
Round 6HayakawaSushkov1 : 0
Round 6MakarovPonomarenko0 : 1
Round 6VeidemanisAndersson1 : 0
Round 6NaTatsutomi1 : 0
Round 6KolesnikovBobkov0 : 1
Round 6DegtyarFilippov1 : 0
Round 6PoghosyanSmirnov1 : 0
Round 6MoiseyevOlyunin0 : 1
Round 6SesMaltsev0 : 1
Round 6SemyonovKashihara0 : 1
Round 6FilinovDemidov0 : 1
Round 7NikonovBobkov0 : 1
Round 7PonomarenkoPoghosyan0 : 1
Round 7SmirnovOlyunin0 : 1
Round 7MaltsevFilippov1 : 0
Round 7KolesnikovFedorkin0 : 1
Round 7VolkovFilinov0.5 : 0.5
Round 7DoroshkevichPavinich0 : 1
Round 7SesTatsutomi1 : 0
Round 7JonssonDemidov1 : 0
Round 7KhramovSemyonov0 : 1
Round 7NosovskyNa0.5 : 0.5
Round 7SushkovGolosov1 : 0
Round 7SawaiLunkin0 : 1
Round 7DegtyarVeidemanis0 : 1
Round 7BarykinChung0.5 : 0.5
Round 7KabanovKashihara1 : 0
Round 7PeskovMakarov1 : 0
Round 7HayakawaAndersson1 : 0
Round 7MoiseyevAsplund1 : 0
Round 8MaltsevSushkov1 : 0
Round 8MoiseyevSmirnov0 : 1
Round 8JonssonPavinich0 : 1
Round 8KolesnikovSemyonov1 : 0
Round 8KabanovPonomarenko1 : 0
Round 8VeidemanisBobkov1 : 0
Round 8PoghosyanPeskov0 : 1
Round 8SesGolosov0 : 1
Round 8VolkovAsplund1 : 0
Round 8HayakawaNikonov0.5 : 0.5
Round 8MakarovDegtyar1 : 0
Round 8DoroshkevichKashihara0 : 1
Round 8SawaiTatsutomi1 : 0
Round 8FedorkinOlyunin1 : 0
Round 8TatsutomiNa1 : 0
Round 8DemidovFilippov1 : 0
Round 8LunkinFilinov0 : 1
Round 8ChungAndersson0 : 1
Round 8BarykinKhramov1 : 0
Round 9DemidovSushkov0 : 1
Round 9MaltsevMakarov0 : 1
Round 9BarykinFilinov1 : 0
Round 9PonomarenkoBobkov0 : 1
Round 9HayakawaFedorkin0.5 : 0.5
Round 9PavinichPeskov0 : 1
Round 9KolesnikovAndersson0.5 : 0.5
Round 9PoghosyanVeidemanis0 : 1
Round 9TatsutomiLunkin0 : 1
Round 9JonssonSmirnov0 : 1
Round 9KabanovNikonov0 : 1
Round 9FilippovAsplund0 : 1
Round 9TatsutomiChung1 : 0
Round 9NosovskySes0 : 1
Round 9KhramovSawai1 : 0
Round 9DegtyarGolosov0 : 1
Round 9KashiharaOlyunin1 : 0

Black: Nosovsky Alexander1     

White:

Sawai Toshio0     
Round 4, d3, -, 5a=6, RIF rule

Published by Lijing Sun.
Created: 2009-02-22 12:09:42