Games

XIII Russian Championship, High League
February 2005 Kolontayevo Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1MikhailovKlimashin1 : 0
Round 1ArtemyevBalabhai1 : 0
Round 1VershininSirategyan1 : 0
Round 1NikonovSavrasova0 : 1
Round 1SalnikovaSalnikov0 : 1
Round 1NekrasovChingin0 : 1
Round 1NokhrinBerezin0.5 : 0.5
Round 1VolkovKareyev0 : 1
Round 2MikhailovSirategyan1 : 0
Round 2NokhrinVershinin0 : 1
Round 2ArtemyevVolkov1 : 0
Round 2NekrasovNikonov0 : 1
Round 2BerezinSalnikov1 : 0
Round 2BalabhaiChingin1 : 0
Round 2SavrasovaSalnikova1 : 0
Round 2KlimashinKareyev0 : 1
Round 3BalabhaiVolkov0 : 1
Round 3NekrasovSalnikova1 : 0
Round 3MikhailovNokhrin0.5 : 0.5
Round 3KareyevSirategyan1 : 0
Round 3ArtemyevKlimashin1 : 0
Round 3VershininSalnikov0 : 1
Round 3BerezinSavrasova0 : 1
Round 3NikonovChingin1 : 0
Round 4VershininSavrasova0 : 1
Round 4ArtemyevSirategyan1 : 0
Round 4NekrasovBerezin1 : 0
Round 4BalabhaiNikonov1 : 0
Round 4KareyevNokhrin1 : 0
Round 4SalnikovaChingin0 : 1
Round 4VolkovKlimashin1 : 0
Round 4MikhailovSalnikov0 : 1
Round 5NokhrinArtemyev0 : 1
Round 5BerezinChingin0 : 1
Round 5VershininNekrasov1 : 0
Round 5MikhailovSavrasova0 : 1
Round 5SalnikovaNikonov0 : 1
Round 5BalabhaiKlimashin0 : 1
Round 5SirategyanVolkov0.5 : 0.5
Round 5KareyevSalnikov0.5 : 0.5
Round 6NekrasovMikhailov0 : 1
Round 6VolkovNokhrin1 : 0
Round 6SirategyanKlimashin0 : 1
Round 6ChinginVershinin1 : 0
Round 6SalnikovaBalabhai0 : 1
Round 6ArtemyevSalnikov0 : 1
Round 6NikonovBerezin0 : 1
Round 6KareyevSavrasova0 : 1
Round 7NekrasovKareyev0 : 1
Round 7BalabhaiSirategyan1 : 0
Round 7SalnikovVolkov1 : 0
Round 7VershininNikonov1 : 0
Round 7KlimashinNokhrin0.5 : 0.5
Round 7BerezinSalnikova0 : 1
Round 7MikhailovChingin0 : 1
Round 7SavrasovaArtemyev1 : 0
Round 8VolkovSavrasova0 : 1
Round 8KlimashinSalnikov0.5 : 0.5
Round 8KareyevChingin1 : 0
Round 8BalabhaiBerezin0 : 1
Round 8MikhailovNikonov0 : 1
Round 8VershininSalnikova1 : 0
Round 8SirategyanNokhrin0.5 : 0.5
Round 8ArtemyevNekrasov1 : 0
Round 9VershininBerezin1 : 0
Round 9BalabhaiNokhrin1 : 0
Round 9NekrasovVolkov1 : 0
Round 9SalnikovSirategyan1 : 0
Round 9SalnikovaMikhailov0 : 1
Round 9KlimashinSavrasova0 : 1
Round 9ArtemyevChingin0 : 1
Round 9NikonovKareyev1 : 0
Round 10SavrasovaSirategyan0.5 : 0.5
Round 10SalnikovNokhrin1 : 0
Round 10VershininBalabhai1 : 0
Round 10VolkovChingin0 : 1
Round 10SalnikovaKareyev0 : 1
Round 10NekrasovKlimashin0 : 1
Round 10BerezinMikhailov0.5 : 0.5
Round 10ArtemyevNikonov1 : 0
Round 11VershininMikhailov1 : 0
Round 11NikonovVolkov0 : 1
Round 11NekrasovSirategyan1 : 0
Round 11KlimashinChingin1 : 0
Round 11KareyevBerezin1 : 0
Round 11SavrasovaNokhrin1 : 0
Round 11SalnikovBalabhai1 : 0
Round 11ArtemyevSalnikova1 : 0
Round 12NekrasovNokhrin1 : 0
Round 12VershininKareyev1 : 0
Round 12ChinginSirategyan1 : 0
Round 12BerezinArtemyev0 : 1
Round 12SalnikovSavrasova0.5 : 0.5
Round 12BalabhaiMikhailov0.5 : 0.5
Round 12KlimashinNikonov0.5 : 0.5
Round 12SalnikovaVolkov0 : 1
Round 13BerezinVolkov0 : 1
Round 13SavrasovaBalabhai1 : 0
Round 13SalnikovaKlimashin0 : 1
Round 13NekrasovSalnikov0 : 1
Round 13ChinginNokhrin1 : 0
Round 13NikonovSirategyan1 : 0
Round 13ArtemyevVershinin1 : 0
Round 13KareyevMikhailov1 : 0
Round 14VolkovVershinin1 : 0
Round 14BalabhaiKareyev0 : 1
Round 14BerezinKlimashin0 : 1
Round 14SalnikovaSirategyan0.5 : 0.5
Round 14ArtemyevMikhailov1 : 0
Round 14SalnikovChingin0.5 : 0.5
Round 14NekrasovSavrasova0.5 : 0.5
Round 14NikonovNokhrin0.5 : 0.5
Round 15BerezinSirategyan0.5 : 0.5
Round 15MikhailovVolkov0.5 : 0.5
Round 15NekrasovBalabhai0 : 1
Round 15SalnikovNikonov0 : 1
Round 15NokhrinSalnikova1 : 0
Round 15ChinginSavrasova1 : 0
Round 15VershininKlimashin0 : 1
Round 15KareyevArtemyev0 : 1

Black: Balabhai Viktor0     

White:

Berezin Roman1     
Round 8, d3, -, 5a=i11, RIF rule

Published by Viktor Balabhai.
Created: 2009-08-20 20:07:02