Games

The 18th Open Russian Championship, First League
October 2009 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlackWhiteResult
Round 1SavrasovaTarasevich0 : 1
Round 1SalnikovaKarasyov1 : 0
Round 1SerdyukovMyasoyedov0 : 1
Round 1SavrasovMakarov0 : 1
Round 1BuszkowskiBalabhai0 : 1
Round 1SumarokovKurdina1 : 0
Round 1GorokhovFilinov0 : 1
Round 1KachaevGolosov0 : 1
Round 1MetreveliKuleshov1 : 0
Round 1LashkoSkuridin0 : 1
Round 1VolkovBelkina1 : 0
Round 1SemyonovKurilova1 : 0
Round 1KachaevaNikonova0 : 1
Round 1TaiblinShlyundikov1 : 0
Round 1RadzevelyukDaurskih1 : 0
Round 1KomarovSirategyan0 : 1
Round 2TaiblinKozhin0 : 1
Round 2MakarovSemyonov1 : 0
Round 2BalabhaiSirategyan1 : 0
Round 2SumarokovNikonova1 : 0
Round 2SobolevFilinov0 : 1
Round 2GolosovRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 2MyasoyedovMetreveli0 : 1
Round 2TarasevichSkuridin0 : 1
Round 2MagdeevVolkov0 : 1
Round 2KryuchokSalnikova1 : 0
Round 2LashkoSavrasova0 : 1
Round 2KarasyovZelentsov1 : 0
Round 2KuleshovSerdyukov0 : 1
Round 2ShlyundikovPoltaratsky0 : 1
Round 2BerezinDaurskih1 : 0
Round 2BelkinaSavrasov0 : 1
Round 2BuszkowskiKomarov1 : 0
Round 2KurilovaKurdina0 : 1
Round 2KachaevaKachaev0 : 1
Round 3KozhinSkuridin0.5 : 0.5
Round 3MetreveliMakarov0 : 1
Round 3KryuchokBalabhai0 : 1
Round 3SumarokovVolkov0 : 1
Round 3FilinovGolosov1 : 0
Round 3RadzevelyukSobolev1 : 0
Round 3SavrasovaSalnikova1 : 0
Round 3KarasyovSavrasov1 : 0
Round 3BerezinSerdyukov1 : 0
Round 3MyasoyedovSemyonov0 : 1
Round 3KurdinaPoltaratsky0 : 1
Round 3NikonovaBuszkowski1 : 0
Round 3GorokhovTaiblin0 : 1
Round 3KachaevSirategyan0 : 1
Round 3MagdeevTarasevich0 : 1
Round 3KachaevaLashko0 : 1
Round 3BelkinaShlyundikov1 : 0
Round 3KomarovKurilova0 : 1
Round 4MakarovFilinov0.5 : 0.5
Round 4BalabhaiVolkov0 : 1
Round 4SkuridinRadzevelyuk0 : 1
Round 4KozhinKryuchok1 : 0
Round 4NikonovaSavrasova0 : 1
Round 4TarasevichKarasyov1 : 0
Round 4BerezinSumarokov0 : 1
Round 4MetreveliTaiblin0.5 : 0.5
Round 4SirategyanSemyonov0 : 1
Round 4GolosovPoltaratsky1 : 0
Round 4SerdyukovLashko1 : 0
Round 4SobolevGorokhov0.5 : 0.5
Round 4KurilovaSavrasov0 : 1
Round 4SalnikovaBelkina0 : 1
Round 4MyasoyedovKachaev0 : 1
Round 4MagdeevBuszkowski0 : 1
Round 4KurdinaDaurskih1 : 0
Round 4ShlyundikovKuleshov0 : 1
Round 4KachaevaKomarov1 : 0
Round 5FilinovVolkov1 : 0
Round 5RadzevelyukKozhin0 : 1
Round 5BalabhaiMakarov1 : 0
Round 5SemyonovSavrasova1 : 0
Round 5TarasevichSumarokov0 : 1
Round 5TaiblinGolosov0 : 1
Round 5MetreveliSkuridin0 : 1
Round 5KarasyovBerezin0.5 : 0.5
Round 5SerdyukovBuszkowski1 : 0
Round 5SavrasovKryuchok0 : 1
Round 5PoltaratskyKachaev0.5 : 0.5
Round 5NikonovaBelkina1 : 0
Round 5KurdinaSirategyan0 : 1
Round 5DaurskihSobolev0 : 1
Round 5LashkoGorokhov1 : 0
Round 5SalnikovaKurilova1 : 0
Round 5MagdeevMyasoyedov0 : 1
Round 5KuleshovKachaeva0 : 1
Round 5ShlyundikovZelentsov0 : 1
Round 6SobolevPoltaratsky0 : 1
Round 6TarasevichKryuchok1 : 0
Round 6KomarovZelentsov0 : 1
Round 6LashkoBelkina0 : 1
Round 6MyasoyedovKachaeva1 : 0
Round 6RadzevelyukMakarov0 : 1
Round 6KozhinFilinov1 : 0
Round 6BalabhaiSumarokov0 : 1
Round 6VolkovSemyonov0 : 1
Round 6GolosovSkuridin0.5 : 0.5
Round 6SerdyukovSavrasova0 : 1
Round 6NikonovaSirategyan1 : 0
Round 6KarasyovTaiblin0 : 1
Round 6KachaevMetreveli0.5 : 0.5
Round 6SavrasovBerezin0 : 1
Round 6SalnikovaBuszkowski0.5 : 0.5
Round 6KurdinaGorokhov1 : 0
Round 6KuleshovMagdeev0 : 1
Round 6KurilovaDaurskih1 : 0
Round 7KachaevaSavrasov0 : 1
Round 7SumarokovKozhin0 : 1
Round 7FilinovSemyonov0 : 1
Round 7MakarovSavrasova0 : 1
Round 7BalabhaiTarasevich1 : 0
Round 7GolosovNikonova1 : 0
Round 7SkuridinVolkov1 : 0
Round 7RadzevelyukPoltaratsky0 : 1
Round 7BerezinTaiblin1 : 0
Round 7SerdyukovBelkina1 : 0
Round 7SirategyanMetreveli0.5 : 0.5
Round 7KryuchokKachaev1 : 0
Round 7MyasoyedovKurdina0 : 1
Round 7KarasyovBuszkowski1 : 0
Round 7SalnikovaSobolev0 : 1
Round 7LashkoKurilova1 : 0
Round 7MagdeevZelentsov1 : 0
Round 7ShlyundikovGorokhov0 : 1
Round 7DaurskihKomarov1 : 0
Round 8KozhinSemyonov1 : 0
Round 8BalabhaiSavrasova0 : 1
Round 8SumarokovSkuridin1 : 0
Round 8GolosovMakarov0 : 1
Round 8KurdinaFilinov0 : 1
Round 8TarasevichSerdyukov0 : 1
Round 8NikonovaVolkov0.5 : 0.5
Round 8KryuchokRadzevelyuk0 : 1
Round 8KarasyovMetreveli0.5 : 0.5
Round 8SobolevTaiblin1 : 0
Round 8MagdeevSirategyan0 : 1
Round 8MyasoyedovSavrasov1 : 0
Round 8BelkinaKachaev0 : 1
Round 8LashkoSalnikova0 : 1
Round 8GorokhovBuszkowski0.5 : 0.5
Round 8ShlyundikovKomarov1 : 0
Round 8KachaevaDaurskih0.5 : 0.5
Round 8ZelentsovKuleshov0 : 1
Round 9VolkovSirategyan1 : 0
Round 9MakarovBerezin0 : 1
Round 9SerdyukovGolosov0.5 : 0.5
Round 9ShlyundikovDaurskih0 : 1
Round 9KachaevaKurilova1 : 0
Round 9GorokhovSavrasov0 : 1
Round 9KurdinaRadzevelyuk0 : 1
Round 9MagdeevKomarov1 : 0
Round 9TaiblinSalnikova0 : 1
Round 9KozhinSavrasova0 : 1
Round 9BalabhaiSkuridin0 : 1
Round 9TarasevichMetreveli1 : 0
Round 9KuleshovLashko0.5 : 0.5
Round 9KachaevKarasyov0 : 1
Round 9NikonovaSobolev1 : 0
Round 9KryuchokMyasoyedov0.5 : 0.5
Round 9SumarokovSemyonov0.5 : 0.5
Round 9BelkinaBuszkowski1 : 0
Round 10SirategyanKryuchok0 : 1
Round 10RadzevelyukVolkov0 : 1
Round 10GolosovKarasyov0 : 1
Round 10MyasoyedovSalnikova1 : 0
Round 10KuleshovTaiblin0 : 1
Round 10SkuridinFilinov0.5 : 0.5
Round 10SavrasovMagdeev0.5 : 0.5
Round 10KozhinMakarov1 : 0
Round 10TarasevichPoltaratsky1 : 0
Round 10GorokhovKomarov1 : 0
Round 10KurdinaKachaev0 : 1
Round 10LashkoDaurskih1 : 0
Round 10KachaevaZelentsov0 : 1
Round 10SobolevBalabhai0 : 1
Round 10NikonovaSerdyukov0 : 1
Round 10BelkinaMetreveli0 : 1
Round 10KurilovaShlyundikov1 : 0
Round 11KryuchokGolosov1 : 0
Round 11SobolevLashko1 : 0
Round 11KurdinaBelkina1 : 0
Round 11PoltaratskyMetreveli0 : 1
Round 11MagdeevKachaev0 : 1
Round 11SavrasovTaiblin0 : 1
Round 11MyasoyedovMakarov0 : 1
Round 11GorokhovKurilova1 : 0
Round 11BalabhaiKarasyov0 : 1
Round 11ShlyundikovBuszkowski0 : 1
Round 11KuleshovKomarov1 : 0
Round 11NikonovaRadzevelyuk0 : 1
Round 11SavrasovaFilinov0.5 : 0.5

Black: Shlyundikov Alexander0     81 mins

White:

Gorokhov Dmitry1     77 mins
Round 7, i12, -, 5a=6,j9, Yamaguchi rule

Published by Pavel Salnikov.
Created: 2009-10-15 06:50:33