Games

V Russian Championship, High League
February 1997 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1SalnikovSinyov1 : 0
Round 1TaiblinGolosov0 : 1
Round 1KozhinSoosõrv0 : 1
Round 1MikhailovMilevsky0.5 : 0.5
Round 1NikonovKrasnonosov0.5 : 0.5
Round 1SirategyanKlimashin1 : 0
Round 2SinyovKozhin0 : 1
Round 2GolosovKrasnonosov0 : 1
Round 2SoosõrvMilevsky0.5 : 0.5
Round 2NikonovMikhailov0.5 : 0.5
Round 2TaiblinSkuridin0 : 1
Round 2SirategyanSalnikov0 : 1
Round 3SalnikovKlimashin0 : 1
Round 3SinyovMilevsky0 : 1
Round 3SoosõrvNikonov0 : 1
Round 3KozhinSirategyan1 : 0
Round 3KrasnonosovSkuridin0 : 1
Round 3MikhailovGolosov0.5 : 0.5
Round 4SoosõrvGolosov1 : 0
Round 4MilevskySirategyan1 : 0
Round 4SinyovNikonov0.5 : 0.5
Round 4MikhailovSkuridin1 : 0
Round 4TaiblinKrasnonosov0 : 1
Round 4KlimashinKozhin1 : 0
Round 5SinyovGolosov1 : 0
Round 5SirategyanNikonov1 : 0
Round 5SkuridinSoosõrv0 : 1
Round 5KlimashinMilevsky1 : 0
Round 5SalnikovKozhin0 : 1
Round 5TaiblinMikhailov1 : 0
Round 6KrasnonosovMikhailov1 : 0
Round 6SalnikovMilevsky1 : 0
Round 6KlimashinNikonov1 : 0
Round 6TaiblinSoosõrv0 : 1
Round 6GolosovSirategyan0 : 1
Round 6SinyovSkuridin1 : 0
Round 7SinyovTaiblin1 : 0
Round 7KozhinMilevsky1 : 0
Round 7SirategyanSkuridin0 : 1
Round 7NikonovSalnikov0 : 1
Round 7GolosovKlimashin0 : 1
Round 7SoosõrvKrasnonosov0 : 1
Round 8NikonovKozhin0.5 : 0.5
Round 8SoosõrvMikhailov0 : 1
Round 8SkuridinKlimashin0 : 1
Round 8TaiblinSirategyan1 : 0
Round 8SalnikovGolosov0.5 : 0.5
Round 8KrasnonosovSinyov1 : 0
Round 9NikonovMilevsky0.5 : 0.5
Round 9SalnikovSkuridin1 : 0
Round 9SirategyanKrasnonosov0.5 : 0.5
Round 9KozhinGolosov1 : 0
Round 9MikhailovSinyov1 : 0
Round 9TaiblinKlimashin0 : 1
Round 10SirategyanMikhailov0.5 : 0.5
Round 10KlimashinKrasnonosov1 : 0
Round 10TaiblinSalnikov0.5 : 0.5
Round 10GolosovMilevsky1 : 0
Round 10SkuridinKozhin1 : 0
Round 10SinyovSoosõrv1 : 0
Round 11SkuridinMilevsky0 : 1
Round 11NikonovGolosov1 : 0
Round 11SoosõrvSirategyan1 : 0
Round 11MikhailovKlimashin0.5 : 0.5
Round 11KrasnonosovSalnikov0.5 : 0.5
Round 11TaiblinKozhin0.5 : 0.5
Round 12SinyovSirategyan1 : 0
Round 12SalnikovMikhailov0.5 : 0.5
Round 12SkuridinNikonov1 : 0
Round 12TaiblinMilevsky0 : 1
Round 12KozhinKrasnonosov1 : 0
Round 12KlimashinSoosõrv0.5 : 0.5
Round 13KozhinMikhailov0.5 : 0.5
Round 13SkuridinGolosov0 : 1
Round 13SalnikovSoosõrv0 : 1
Round 13NikonovTaiblin1 : 0
Round 13KrasnonosovMilevsky1 : 0
Round 13SinyovKlimashin1 : 0

Black: Mikhailov Alexander0.5     

White:

Klimashin Alexander0.5     
Round 11, i11, R, 5a=i10, RIF rule

Published by Konstantin Chingin.
Created: 2006-08-12 13:06:19