Games

Team World Championship
April 2004 Tyumen Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlackWhiteResult
Round 1IioKarlsson0 : 1
Round 1KudomiGaulitz0 : 1
Round 1IshitaniAndersson0 : 1
Round 1NaraJonsson1 : 0
Round 1PiddubnySushkov0 : 1
Round 1SinyovKolesnik1 : 0
Round 1DegtyarKhramov0 : 1
Round 1KuryanDoroshkevich0 : 1
Round 1KareyevSalnikov1 : 0
Round 1DvoeglazovMakarov0 : 1
Round 1ArtemyevKarasyov0.5 : 0.5
Round 1PotapovKozhin0 : 1
Round 2SalnikovSushkov1 : 0
Round 2KozhinKlimashin0 : 1
Round 2ArtemyevChingin0 : 1
Round 2NikonovSemyonov1 : 0
Round 2KhramovMeritee0 : 1
Round 2KuryanTaimla0 : 1
Round 2PetrovSoosõrv0 : 1
Round 2KhramovIlu0 : 1
Round 2DegtyarIio0 : 1
Round 2DoroshkevichKudomi0 : 1
Round 2PiddubnyKarlsson0.5 : 0.5
Round 2GaulitzKolesnik1 : 0
Round 3KareyevSushkov0 : 1
Round 3DvoeglazovKlimashin0 : 1
Round 3KarasyovChingin0 : 1
Round 3PotapovNikonov0 : 1
Round 3IioMeritee0 : 1
Round 3KudomiTaimla0 : 1
Round 3IshitaniSoosõrv0.5 : 0.5
Round 3IluNara0 : 1
Round 3SalnikovKarlsson1 : 0
Round 3GaulitzMakarov1 : 0
Round 3KozhinAndersson1 : 0
Round 3JonssonSemyonov0 : 1
Round 3PiddubnyDegtyar0.5 : 0.5
Round 3DoroshkevichKolesnik0 : 1
Round 4PiddubnyMeritee0 : 1
Round 4TaimlaKolesnik1 : 0
Round 4KareyevKarlsson1 : 0
Round 4DvoeglazovGaulitz0 : 1
Round 4KarasyovAndersson1 : 0
Round 4PotapovJonsson1 : 0
Round 4KhramovIio0 : 1
Round 4KuryanKudomi0 : 1
Round 4PetrovIshitani0 : 1
Round 4NaraKhramov1 : 0
Round 4DegtyarSalnikov0 : 1
Round 4DoroshkevichMakarov0 : 1
Round 5KarlssonSushkov0 : 1
Round 5GaulitzKlimashin0 : 1
Round 5AnderssonChingin0 : 1
Round 5SinyovJonsson1 : 0
Round 5SalnikovMeritee0 : 1
Round 5MakarovTaimla0 : 1
Round 5ArtemyevSoosõrv0 : 1
Round 5KozhinIlu1 : 0
Round 5KareyevDegtyar1 : 0
Round 5DoroshkevichPotapov0 : 1
Round 5KhramovPiddubny1 : 0
Round 5KuryanKolesnik0 : 1
Round 6DegtyarSinyov0 : 1
Round 6DoroshkevichKlimashin0 : 1
Round 6KareyevMeritee0.5 : 0.5
Round 6DvoeglazovTaimla0 : 1
Round 6SoosõrvKarasyov1 : 0
Round 6IluPotapov0 : 1
Round 6KozhinKhramov1 : 0
Round 6MakarovKuryan1 : 0
Round 6PetrovArtemyev0 : 1
Round 6KhramovSemyonov0 : 1
Round 6IioPiddubny1 : 0
Round 6KudomiKolesnik1 : 0
Round 7MeriteeSushkov0.5 : 0.5
Round 7KlimashinTaimla1 : 0
Round 7SoosõrvSinyov1 : 0
Round 7IluNikonov0.5 : 0.5
Round 7IioSalnikov0 : 1
Round 7KudomiMakarov0 : 1
Round 7ArtemyevIshitani1 : 0
Round 7KozhinNara0 : 1
Round 7KhramovKareyev0 : 1
Round 7DvoeglazovKuryan1 : 0
Round 7PetrovKarasyov0 : 1
Round 7KhramovPotapov0 : 1
Round 7KarlssonDegtyar1 : 0
Round 7DoroshkevichGaulitz0.5 : 0.5
Round 8KhramovSinyov0 : 1
Round 8KlimashinKuryan1 : 0
Round 8PetrovChingin0 : 1
Round 8NikonovKhramov1 : 0
Round 8MeriteeKarlsson0 : 1
Round 8TaimlaGaulitz1 : 0
Round 8SoosõrvAndersson1 : 0
Round 8IluJonsson1 : 0
Round 8PiddubnySalnikov0.5 : 0.5
Round 8KozhinKolesnik1 : 0
Round 8IioKareyev0 : 1
Round 8KudomiDvoeglazov0 : 1
Round 8KarasyovIshitani0 : 1
Round 8NaraPotapov1 : 0
Round 9IioSushkov0.5 : 0.5
Round 9ChinginIshitani1 : 0
Round 9KudomiSinyov0 : 1
Round 9NaraNikonov0 : 1
Round 9DegtyarMeritee0 : 1
Round 9DoroshkevichTaimla0 : 1
Round 9KareyevPiddubny1 : 0
Round 9DvoeglazovKolesnik1 : 0
Round 9KhramovKarlsson0 : 1
Round 9KuryanGaulitz0 : 1
Round 9PetrovAndersson1 : 0
Round 9KhramovJonsson0 : 1

Black: Piddubny Konstantin0.5     

White:

Karlsson Stefan0.5     
Round 2, d11, R, 5a=i7, RIF rule

Published by Konstantin Chingin.
Created: 2006-08-22 13:51:10