Games

European Championship QT
September 2006 Havlickuv Brod Czech Republic

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1KryuchokRejsek0 : 1
Round 1NemecNeuman1 : 0
Round 1StradalKolouchova0 : 1
Round 1MoiseyevProkopyev1 : 0
Round 1NowakRachitskaya0 : 1
Round 2MoiseyevKryuchok1 : 0
Round 2RachitskayaNeuman0 : 1
Round 2NowakRejsek1 : 0
Round 2StradalProkopyev1 : 0
Round 2NemecKolouchova0 : 1
Round 3KolouchovaRachitskaya1 : 0
Round 3StradalNemec0 : 1
Round 3KryuchokProkopyev1 : 0
Round 3MoiseyevNowak0 : 1
Round 3RejsekNeuman0.5 : 0.5
Round 4NeumanMoiseyev1 : 0
Round 4StradalKryuchok0 : 1
Round 4NowakProkopyev1 : 0
Round 4NemecRachitskaya0 : 1
Round 4KolouchovaRejsek1 : 0
Round 5KolouchovaMoiseyev1 : 0
Round 5StradalRachitskaya1 : 0
Round 5NemecRejsek1 : 0
Round 5ProkopyevNeuman0 : 1
Round 5NowakKryuchok1 : 0
Round 6NemecMoiseyev0 : 1
Round 6ProkopyevKolouchova1 : 0
Round 6NeumanKryuchok0 : 1
Round 6RachitskayaRejsek1 : 0
Round 6StradalNowak0 : 1
Round 7StradalRejsek1 : 0
Round 7MoiseyevRachitskaya1 : 0
Round 7NowakNeuman0 : 1
Round 7ProkopyevNemec0 : 1
Round 7KolouchovaKryuchok0 : 1
Round 8RejsekMoiseyev0 : 1
Round 8KolouchovaNowak0.5 : 0.5
Round 8StradalNeuman0 : 1
Round 8KryuchokNemec0 : 1
Round 8RachitskayaProkopyev1 : 0
Round 9RejsekProkopyev1 : 0
Round 9KolouchovaNeuman1 : 0
Round 9StradalMoiseyev1 : 0
Round 9RachitskayaKryuchok0 : 1
Round 9NowakNemec0 : 1

Black: Stradal Jan0     40 mins

White:

Nowak Pawel1     20 mins
Round 6, d11, -, 5a=10, RIF rule

Published by Ales Rybka.
Created: 2006-09-23 08:59:47